Presidentinvaali 2018

Äänestyspaikat ja -ajat Kärkölän kunnassa

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla.

Ennakkoäänestyspaikka Kärkölän kunnassa
Kärkölän kunnanvirasto: Virkatie 1, 16600 Järvelä

Ennakkoäänestysajat

Ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan keskiviikosta tiistaihin 17.1.-23.1.2018.

Aukioloajat ensimmäisessä vaalissa ovat seuraavat:

  • keskiviikosta perjantaihin klo 9.00 – 17.00
  • lauantaista sunnuntaihin klo 10.00 – 15.00
  • maanantaista tiistaihin klo 9.00 – 17.00

Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan keskiviikosta tiistaihin 31.1.-6.2.2018.

Aukioloajat toisessa vaalissa ovat seuraavat:

  • keskiviikosta perjantaihin klo 9.00 – 17.00
  • lauantaista sunnuntaihin klo 10.00 – 15.00
  • maanantaista tiistaihin klo 9.00 – 17.00

Presidentinvaalin laitosäänestyspaikkoja ovat Nerolan palvelukeskus ja Pengerkosken Hoitokoti. Näissä toimipisteissä ennakkoäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan ilmoittamina aikoina.

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestys toimitetaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänestäjän kotikunnaksi. Kotiäänestyksessä hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan kotikunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2018 klo 16 mennessä. Ilmoittautuessa on mainittava, jos kotiäänestyksen yhteydessä äänestää omaishoitaja. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti lomakkeella, jonka saa keskusvaalilautakunnalta tai puhelimitse. Keskusvaalilautakunnan osoite ja puhelinnumero ovat äänioikeutetuille saapuneessa ilmoituskortissa. Ilmoittautuminen voidaan toimittaa postitse tai sähköpostin välityksellä.

Ensimmäisen vaalipäivän äänestys on sunnuntaina 28.1.2018 klo 9-20 ja mahdollisen toisen vaalipäivän äänestys on sunnuntaina 11.2.2018 klo 9-20

Kärkölän kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Presidentinvaalin vaalipäivän äänestyspaikka on Kärkölän kunnanvirasto osoitteessa Virkatie 1, 16600 Järvelä. Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Siksi hänen tulee ehdottomasti ottaa mukaansa kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi sirullinen henkilökortti, ajokortti tai passi.

Lisätietoa presidentinvaalista 2018 >>

Äänestäminen kotona

Kotiäänestyslomakkeet löytyvät ko. sivulta