Asemakaavan muutoksia ja laajennuksia

Järvelän taajama

 • Korvenrannan Puusepäntehdas, kortteli 64 TP1:
  Teollisuustien tiealueen osan muuttaminen teollisuusalueeksi.
 • Jaakonsaaren alue, kortteli 125:
  Rivitalokorttelin muuttaminen pientalotonteiksi.
 • Lavanmäen asuntoalueen laajennus Sorarinne 316-406-8-87 nimiselle tilalle.
  Korttelit 360,361 ja 362, joissa muodostuu 12 uutta rakennuspaikkaa. Osalle tonteista on määritelty maa ainesten oton vuoksi rakentamisrajoitus.
 • Kivisillan-Vanhatien alue:
  2013 hyväksytystä asemakaavaehdotuksesta poistetaan uudet rakennuspaikat korttelit 357, 358 ja 359.

Asemakaavaehdotukset aineistoineen pidetään MRL 62 §:n, sekä MRA 30§:n mukaisesti nähtävillä 13.9–13.10.2017 Kunnantalolla työpäivinä klo 9-15, kunnan nettisivuilla www.karkola.fi sekä kirjastossa sen aukioloaikoina.

Muistutukset ehdotuksista tulee jättää nähtävillä oloaikana postitse tai sähköpostilla: Kärkölän kunta/kunnanhallitus Virkatie 1, 16600 Järvelä tai karkolan.kunta(a)karkola.fi

Lisätietoja antaa: Pertti Sallila, kunnaninsinööri 044 770 2225, pertti.sallila(a)karkola.fi

Aineistot

Teollisuustie (Korvenranta)

Kaavaselostus
Kaavan laatijan vastine

Jaakonsaari

Kaavaselostus

Lavanmäki

Kaavaselostus
Asemakaava
Kaavan laatijan vastine

Kivisillan-Vanhatien alue

Kaavaselostus
Asemakaava