fbpx
Valitse sivu

Vesihuoltolaitoksen käyttömestari

Kärkölän Vesi hoitaa Kärkölän taajamien vesihuoltoa ja sillä on 1 300 talousvesikuluttajaa ja 910 jätevesiasiakasta. Kärkölän Vedellä on kolme vedenottamoa ja jätevedenpuhdistamo, joka on tarkoitus saneerata/uusia 2018–2019. Budjetoitu tulo on vuonna 2017 960 000 €. Kärkölän Vedellä on käytössä etävalvontajärjestelmä.

Toimeen valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa insinööri (AMK) tai teknikkotason koulutusta, mieluimmin yhdyskuntatekniikan alalta, sekä kokemusta vesihuoltolaitosten ja niiden verkostojen käytöstä ja kunnossapidosta.

Työtehtäviin kuuluvat vesi- ja viemärihuollon päivittäinen käytännön hoitaminen, kuluttaja-asiakaspalvelu, verkoston hallinnan kehittäminen, työmaavalvonta, verkkotietojärjestelmän ylläpito, vesihuoltokarttojen ja liittymäkortiston sähköinen ylläpito (Tekla WebMap), työnjohtotehtävät, vesi- ja jätevesilaitoksen pienet korjaus- ja huoltotyöt sekä teknisen toimen päivystysrinkiin osallistuminen.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää riittävää kokemusta tietotekniikan ja valvontajärjestelmien käytöstä, AutoCAD-ohjelmien käyttöosaamista sekä B-ajokorttia.

Arvostamme oma-aloitteellisuutta ja hyviä yhteistyötaitoja. Työsuhteen alussa on 6 kuukauden koeaika. Palkkauksessa sovelletaan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset, joihin hakija vetoaa.

Hakemukset tulee toimittaa 4.11.2016 klo 15.30 mennessä Kuntarekryn kautta: www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa
kiinteistöpäällikkö Jukka Koponen 044 770 2227 jukka.koponen@karkola.fi
kunnaninsinööri Pertti Sallila 044 770 2225 pertti.sallila@karkola.fi