Valitse sivu

Kärkölän kunnanvaltuuston ja kunnallisneuvos Väinö Seppälän
rahaston apurahat ovat haussa

Rahaston tarkoituksena on avustaa kärköläläisiä opiskelijoita, jotka peruskoulun ja/tai lukion suoritettuaan opiskelevat päätoimisesti ammatillisissa oppilaitoksissa taikka korkeakoulussa taikka vastaavassa oppilaitoksessa. Etusijalla ovat maa- ja metsätalousalalle sekä teollisuuteen valmistavissa oppilaitoksissa opiskelevat opiskelijat.

Kärköläläiseksi katsotaan opiskelija, jonka väestökirjalain mukainen kotipaikka on Kärkölä. Kärköläläiseksi katsotaan myöskin opiskelija, joka täyttää seuraavat kolme ehtoa:

  • Opiskelijan väestökirjalain mukainen kotipaikka on ollut Kärkölä hänen saadessaan peruskoulun taikka lukion päästötodistuksen.
  • Opiskelijan väestökirjalain mukainen kotipaikka on ollut Kärkölä hänen aloittaessaan päätoimisen opiskelun peruskoulun taikka lukion suoritettuaan.
  • Jommallakummalla opiskelijan vanhemmista, mikäli he ovat elossa, on väestökirjalain mukainen kotipaikka Kärkölässä.

Apurahahakemukseen on liitettävä selvitys opintojen kestosta ja opintomenestyksestä sekä pankkiyhteys. Hakemukset tulee toimittaa osoitteella: Kärkölän kunnanhallitus, Virkatie 1, 16600 Järvelä tai sähköpostilla merja.jaatinen(a)karkola.fi viimeistään 20.9.2017 mennessä.