fbpx
Valitse sivu

osa-aikainen senioriohjaaja

rekryEtsimme osa-aikaista (20 h/vk) senioriohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2018 – 31.12.2019.

Kuntalaisten terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien tärkeimpiä tehtäviä ja ennaltaehkäisevän työn merkitys kasvaa. Kunta ei järjestä itse ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluita, vaan järjestämisvastuu on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymällä. Ennaltaehkäisevä ja kuntalaisten osallisuutta edistävä työ puolestaan kuuluu kunnalle.

Senioriohjaajan toiminnan lähtökohtana on ikääntymisen kokonaisvaltainen huomioiminen ja tärkeimpänä tavoitteena ikääntyneiden laaja-alainen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Keskeisempänä ohjaavana tekijänä on olemassa olevien voimavarojen vahvistaminen huomioiden ikääntyneen yksilölliset tarpeet ja vahvuudet.

Toiminta on avointa ja ryhmämuotoista yhteisöllistä toimintaa, mutta myös kohdennettua, erityispiirteet huomioon ottavaa toimintaa. Työn sisältö tarkentuu toiminnan alkaessa, mutta keskiössä on +65 -vuotiaiden avoimen päivätoiminnan ohjaaminen ja ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista verkostoyhteistyötä kunnan muun henkilöstön, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän, seurakunnan, yhdistysten, vapaaehtoistoimijoiden ja muiden ikääntyneiden parissa toimivien tahojen kanssa.

Toivomme valitulta henkilöltä vahvaa vanhustyön osaamista ja innostusta uudenlaisen toiminnan kehittämiseen. Työn suorittaminen edellyttää hyvää organisointikykyä, itseohjautuvuutta ja taitoa toimia verkostoissa. Valitulla tulee olla vähintään lähihoitajan ammatillinen tutkinto.

Hakemukset ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen karkolan.kunta(a)karkola.fi, otsikolla ”senioriohjaaja” 8.6.2018 mennessä.

Työaika: 20 h/vko
Palkkaus: KVTES

Lisätietoja tehtävästä antaa hyvinvointikoordinaattori Petra Nevalainen, 044 770 2212, petra.nevalainen(a)karkola.fi