fbpx
Valitse sivu

tekninen johtaja

rekryKärkölän kunnan teknisen toimen johtaminen on kuulunut kunnaninsinöörin vastuulle. Pääosa teknisen toimen tehtävistä liittyy kaavoituksen suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen hallintaan. Rakennustarkastustoimi palautetaan 1.1.2019 alkaen takaisin Lahden kaupungilta kunnan omaksi tehtäväksi. Haemme kunnan teknisen toimen johtajaksi ja rakennustarkastajaksi henkilöä toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen nimikkeellä

tekninen johtaja

Odotamme tekniseltä johtajalta uudistuksille myönteistä ja innovatiivista suhtautumista kunnan palvelutuotannon kehittämisessä.

Edellytämme hakijalta:

  1. Soveltuvaa korkeakoulututkintoa, joka täyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset pätevyysvaatimukset kunnan maankäytön ja rakennusvalvonnan tehtäviin
  2. Monipuolista osaamista ja kokemusta rakennus- ja kiinteistöalan toimialalla
  3. Kykyä avoimeen, analyyttiseen ja itsenäiseen asioiden valmisteluun
  4. Sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista osaamista

Viranhaltija toimii teknisen toimen toimialajohtajana, on kunnan johtoryhmän jäsen ja vastaa toimialan johtamisesta, kehittämisestä, rakentamis- ja rakennuttamistehtävistä, tilapalveluista, vesihuoltopalveluista, ruoka- ja siivouspalveluista sekä maankäytön ja kaavoituksen valmistelutehtävistä. Tekninen johtaja vastaa myös rakennusvalvonnan rakennustarkastajan tehtävistä.

Teknisen johtajan tehtäviin kuuluvat muun muassa kunnan rakentamisohjelman toteutus, oman toimialan talouden ja toiminnan suunnittelusta ja toteutumisesta vastaaminen, asioiden valmisteleminen tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle, kunnan hallintosäännössä tekniselle johtajalle kuuluvien tehtävien hoitaminen sekä muut kunnanhallituksen, teknisen lautakunnan ja pormestarin määräämät tehtävät.

Pienen kunnan hallinnossa tehtävät ovat laaja-alaiset, joten arvostamme asiakaslähtöisyyttä, verkosto- ja sidosryhmäosaamista, hyviä johtamis- ja vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta. Lisäksi arvostamme käytännön kokemusta kaavoituksesta ja maankäytöstä, vesihuoltotekniikan osaamista, projektien läpiviemisestä ja kunnallistekniikan rakentamisesta, julkisista hankinnoista sekä kunnallishallinnosta ja -taloudesta.

Tarjoamme itsenäisen ja monipuolisen työn kunnassa, joka on keskellä positiivista muutosta. Tukenasi on kokeneita ja sitoutuneita kuntatyön ammattilaisia. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Hakemukset palkkatoiveineen ja liitteineen pyydämme toimittamaan Kuntarekry-palvelun kautta (työavain 190162) 31.8.2018 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoa tehtävästä antavat pormestari Markku Koskinen, markku.koskinen(a)karkola.fi, 045 160 4164 ja
kansliapäällikkö Jouni Nieminen, jouni.nieminen(a)karkola.fi, 044 770 2206