fbpx
Valitse sivu

Kärkikylän kirjaston kouluyhteistyö -hanke

KirjastoEtelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kärkölän kirjastolle valtionavustusta kirjaston ja
koulun välisen yhteystyön tehostamiseen lasten- ja nuorten luku- ja kirjallisuusharrastuneisuuden lisäämiseksi.


Tällä rahoituksella Kärkölän kunta käynnistää Kärkikylän kirjaston kouluyhteistyö -hankkeen, jonka tavoitteena on synnyttää pysyvä toimintamalli kirjaston ja koulun yhteistoiminnasta lasten- ja nuorten monipuolisen lukutaidon ja oppimisedellytysten edistämiseksi.


Hankkeen toteuttamiseksi Kärkölän kunta etsii

 

SUUNNITTELIJAA määräaikaiseen työsopimussuhteiseen tehtävään ajalle 3.9. – 31.12.2018.

 

Suunnittelija laatii aluksi hanketta ohjaavan toimintasuunnitelman, jonka tekemistä ohjaa ja valvoo kunnan kirjastotoimen kehittämisryhmä.

 

Suunnittelijan tehtävänä on itsenäisesti toteuttaa hanke vahvistettuun toimintasuunnitelmaan pohjautuen. Suunnittelija raportoi hankkeen tulokset AVIn avustuspäätösten ohjeistuksen mukaisesti ja esittelee ne sivistys- ja hyvinvointi lautakunnalle.

 

Työssään suunnittelija edistää lukemisharrastusta kirjavinkkaustoiminnalla kohderyhmälle soveltuvalla tavalla hyödyntäen esim. nuorten käyttämiä some-kanavia. Suunnittelija osallistuu koulun tilaisuuksiin esim. vanhempainiltoihin, jolla pyritään aktivoimaan myös vanhempia tukemaan lasten lukemista. Lisäksi suunnittelija osallistuu soveltuvin osin kirjaston tehtävien hoitoon ja kehittämiseen.

 

Suunnittelijan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta hankkeiden toteuttamisesta, soveltuvaa koulutusta ja perehtyneisyyttä kirjastopalvelujen tuottamiseen. Hyvät suulliset ja kirjalliset viestintä- ja ICT-taidot ovat tehtävässä tarpeen.

 

Arvostamme myös hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kehitysmyönteistä ja positiivista asennetta. Tehtävän hoitamisessa on eduksi myös kokemus kunnan sivistystoimen tai nuorisotoimen tehtävistä.

 

Työaika ja palkkaus KVTES:n mukaan, tehtävä sijoittuu kirjastopalvelujen ammattitehtävät (02KIR060) -luokkaan. Kärkölä on savuton kunta.

 

Pyydämme lähettämään kirjalliset vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelot 15.8.2018 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteella karkolan.kunta(a)karkola.fi Hakemuksia ei palauteta.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa kehitysjohtaja Jouni Nieminen, jouni.nieminen(a)karkola.fi, 044 770 2206, pois lukien 2.-9.8. välisen ajan vuosiloman takia.