Valitse sivu

Tiivistelmä päätöksistä

 • allekirjoitusKunnanhallitus antoi selityksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle korvausvaatimusasiassa.
 • Hyväksyttiin varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikemuutoksia.
 • Valittiin 0-4 luokkien koulun toteuttajaksi Lehto Tilat Oy.
 • Päätettiin esittää valtuustolle Opintien koulun sisäilmaa turvaavia tiivistyskorjauksia toteutettavaksi mahdollisimman turvallisesti ja nopeasti. Esitettiin siihen tarkoitukseen myös 200 000 € määrärahaa lisätalousarviossa.
 • Esitetään kunnanvaltuustolle eron myöntämistä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän valtuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen nimeämistä.
 • Päätettiin panna täytäntöön edellisen kunnanvaltuuston päätökset.
 • Kutsuttiin kansliapäällikkö Jouni Nieminen pysyväksi asiantuntijaksi kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokouksiin.
 • Merkittiin tiedoksi saapuneet kirjeet ja viranhaltijoiden päätökset.

Keskusteltiin

 • Rakennusprojektin suunnittelukokouksiin osallistujista.
 • Uudisrakentamisen suunnittelutoimikunnan perustamisesta jatkohakkeiden osalta.
 • Rakennusprojektin tarkastus- ja valvontatoimen järjestämisestä.
 • Teknisen johtajan rekrytointiprosessista.