fbpx
Valitse sivu

Tiivistelmä päätöksistä

 • allekirjoitusVuoden 2019 taloussuunnitelma ja vuosien 2019 – 2021 toimintasuunnitelma hyväksyttiin valtuustolle esitettäväksi.
 • Hyväksyttiin strategiset mittarit esitettäväksi valtuustolle.
 • Sovittiin hallituksen vuoden 2019 kokouspäivät.
 • Tehtiin valtuustolle esitys 2019 kokouspäiviksi.
 • Esitetään valtuustolle varajäsenen eron myöntämistä luottamustehtävistä poismuuton perusteella.
 • Muutettiin 2018 verotuloarviota alhaisemmaksi kuntaliiton ennusteen perusteella. Verottajan käytäntö on muuttunut siten, että veronpalautuksista johtuva tilityskorjaus tulee vasta joulukuun aikana ja heikon ennustettavuuden takia päätettiin toimia varovaisuuden periaatteella.
 • Päätettiin panna täytäntöön edellisen valtuuston kokouksen 12.11.2018 päätökset.
 • Valittiin Etevan kuntayhtymän yhtymäkokoukseen edustajaksi Matti Mäntylä ja varalle Reijo Päivärinta.
 • Nimettiin Kärkölän edustaksi Etpähä ry:n vuosikokoukseen Hannu Nurminen.

Päätettiin esittää valtuustolle muutoksia hallintosääntöön, muutoksia aiheuttivat:

 • Elinvoimayksikön perustaminen
 • Teknisen johtajan viran vastuiden määrittely ja rakennusvalvonnan järjestelyt
 • Sivistystoimen ja yhtenäiskoulun hallinnon kehittäminen

Tiedoksi merkittiin

 • saapuneet kirjeet
 • viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Keskusteltiin

 • Talouteen liittyvien selvitysten teettämisestä
 • Lukio ja SOTE – selvityksistä
 • Ympäristöstrategiasta
 • Ikäihmisten toimintasuunnitelmasta
 • Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
Markku Koskinen