Valitse sivu

Päihteiden käyttö lisääntynyt yhä nuoremmissa ikäryhmissä

nuoriPäihteiden käyttö yhä nuoremmissa ikäryhmissä on noussut viimeaikoina huolenaiheeksi Kärkölässä. Kouluterveyskyselyn mukaan (2017) tupakan ja alkoholin käyttö 8-9 luokkalaisten keskuudessa on vähentynyt, mutta samanaikaisesti nuuskan käyttö on lisääntynyt. Kuntalaisten ja ammatillisten toimijoiden tekemien havaintojen perusteella alkoholin ja tupakan käyttö on kuitenkin lisääntynyt yhä nuorempien keskuudessa. Jopa alakouluikäiset ovat alkaneet tehdä päihdekokeiluja ja päihteitä näkyy katukuvassa sekä arkisin että viikonloppuisin. Vaikuttaa siltä, että nuorten on helppo saada päihteitä. Liikkeellä on siis välittäjiä, ja nuoret tietävät mistä alkoholi- ja tupakkatuotteita saa.

Huolta tilanteesta lisää myös se, että välttämättä ei tiedetä missä ja kenen kanssa lapset ja nuoret viettävät aikaansa. Nuoret saattavat kertoa menevänsä kaverille, vaikka tosiasiassa ovatkin jossain muualla.

Haluamme nyt kannustaa ja muistuttaa vanhempia keskustelemaan lasten kanssa. Mitä lapselle kuuluu? Miten lapsella ja lapsen kavereilla menee? Missä he viettävät aikaansa ja miten? Kaveripaine ja kokeilunhalu ovat asioita, joiden kanssa lapsi tai nuori varmasti joutuu painimaan jossain vaiheessa. Siksi on hyvä keskustella asioista etukäteen ja säännöllisesti.

Samalla haluamme kannustaa koko kylää osallistumaan yhteistuumin lapsista ja nuorista huolehtimiseen. Vaatii rohkeutta puuttua lasten ja nuorten toimintaan ja käyttäytymiseen, mutta rajojen asettaminen, puuttuminen ja keskustelu hyvässä hengessä osoittavat, että heistä välitetään. On myös erittäin antoisaa ja palkitsevaa kohdata lapsia ja nuoria ja keskustella heidän kanssaan. Jokainen lapsi ja nuori kaipaa välittämistä ja aikuisen läsnäoloa myös kodin ulkopuolella ja vanhempien poissa ollessa.

Huoneentaulu vanhemmille

Kärkölän lasten- nuorten- ja perheiden palveluverkoston moniammatillinen tiimi