Valitse sivu

tiivistelmä päätöksistä

allekirjoitusSeuraavassa uuden kunnanhallituksen ensimmäisen kokouksen päätöksiä.

 • Kunnanhallitus esittää Päijät-Hämeen liiton perussopimukseen esitettyjä teknisiä muutoksia hyväksyttäväksi, mutta esittää myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen edustajien valintaan mallia, jossa kunta saisi itse päättää edustajansa.
 • SDP:n aloitteen osalta senioriohjaajan työnkuvan laajentamisesta päätettiin teettää selvitys
 • Issakaisen aloite suojateiden huomioivaloista siirrettiin teknisen lautakunnan käsiteltäväksi
 • Rehtoriksi valittiin Anneli Luostarinen
 • Kunnanvaltuuston kokouksen 27.5.2019 päätökset päätettiin panna täytäntöön lukuun ottamatta pykälää hallituksen valinnasta.

Päätettiin kunnanhallituksen edustajat lautakuntiin seuraavasti:

 • Sivistys- ja hyvinvointilautakunta: Tuomaila, varalla Kinnari
 • Tekninen lautakunta: Karjalainen, varalla Salminen
 • Ympäristölautakunta: Raininko, varalla Salonen
 • Joukkoliikennelautakunta: Suokas, varalla Kari
 • Jätelautakunta: Kari, varalla Suokas

Keskusteltiin

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän osavuosikatsauksesta ja todettiin, että on tarpeellista selvittää syyt uhkaavaan kustannusnousuun ja valmistella toimenpiteitä kustannusnousujen hallitsemiseksi
 • vuoden 2020 talousarviovalmistelusta. Lähtökohdat talousarvion osalta ovat edelleen heikentyneet.

Tiedoksi merkittiin

 • saapuneet kirjeet
 • päätöspöytäkirjat
 • pormestarin ajankohtaiset asiat
Markku Koskinen