Valitse sivu

Nyt, kun olen ollut tässä tehtävässäni tasan puoli vuotta, alkaa jo moni asia kunnasta hahmottua. Isot rakennushankkeet ovat erittäin mielenkiintoisia, mutta samalla aiheuttavat paljon työtä sekä päänvaivaa esimerkiksi tulevaisuudessa vähäiselle käytölle jäävien vanhojen rakennusten osalta.

Kunnan hoidettavaksi palannut rakennusvalvonta työllistäisi paljon enemmänkin kuin olen ehtinyt tekemään. Siksi osassa hakemuksia käsittelyaika on venynyt luvattoman pitkäksi. Elokuussa saan apuvoimia, kun ehdimme perehtymään kunnassa harjoittelijana työskentelevän Ville Asunmaan kanssa rakennusvalvonnan rutiinitehtäviin. Hakemusten vastaanotto, perustietojen syöttäminen järjestelmään, naapureille ilmoittamiset sekä tulosteet ja postitukset vievät lupaa kohti yllättävän paljon aikaa. Asiakkailta on tullut palautetta laidasta laitaan. Vielä pääosin positiivista.

Osa mielipiteensä kertojista on perinteisesti sitä mieltä, että ei kai nyt rakentamiseen suunnitelmia tai lupaa tarvitse. Heiltä kysyn yleensä, olisivatko naapurin rakentamisesta samaa mieltä. Se on monesti heidän mielestään aivan eri asia, koska muutenkin ovat jo niin paljon kaikkea tehneet. Toisesta ääripäästä taas on mielipide, jonka mukaan koko rakennusvalvontatoimi tulisi olla alueellista sote-palveluiden tapaan ja sitä kautta vaatimukset ja toimintamallit olisivat yhtenäisiä isommalla alueella. Tärkeintä tässäkin asiassa on säilyttää tasapuolisuus ja samalla neuvoen edistää hankkeita.

Vuoden alusta alkanut rakennuskannan tarkastus liittyy myös varsin sujuvasti tähän rakennusvalvonnan kokonaisuuteen, vaikka erillinen hanke onkin. Useampi vanhaksi päässyt loppukatselmoimaton lupa on saatu selvitettyä ja samalla käyty kiinteistön nykytilanne läpi. Yhteistyö Harri Nevavuon kanssa on erittäin sujuvaa jo senkin takia, että mahdumme samaan huoneeseen.

Uusi koulurakennus ja koko mittavan hankkeen ensimmäinen vaihe on juuri valmistumassa. Eskarit sekä 1-4 luokkalaiset opettajineen pääsevät elokuussa uusiin hienoihin tiloihin. Erityisen tärkeä ja tarkalla korvalla kuunneltu tarkastus oli kahden tulevan ekaluokkalaisen kierros uudessa koulurakennuksessa. Kehujen keskeltä nousi esiin erityisesti hienot valokuvat, joita on käytetty akustiikkalevyjen kuvittamiseen. Lisäksi uusien ulkoleikkivälineiden pikatesti onnistui ja ne todettiin tarkoitukseen sopiviksi.

Rakennusvaiheesta pitää erikseen kiittää työmaalla vastaavana mestarina toiminutta Ari Mattilaa loistavasta työstä ja tilaajan etujen valvomisesta yhdessä valvojien kanssa.

Varikon kalusto on ollut päivityksen tarpeessa ja viimeiset vuodet on pärjätty osin vuokrakalustolla, jonka pääkäyttö on ollut lumitöissä. Kevään aikana tekninen lautakunta teki loistavan päätöksen kaluston päivittämisestä, jolla parannetaan huomattavasti kunnan palvelutasoa. Erityisesti talviaikainen kunnossapito on näkyvää ja paljon palautetta aiheuttavaa toimintaa ja nyt siihen voidaan vastata tehokkaalla ympäristönhoitokoneella. Lisäksi kiitos työntekijöille tähän hankintaan liittyen siitä, että pitivät itsestään selvänä joustoa työajoissa ja siirrettyä työaikaa näin näkyvän ja vaikeasti ennustettavan työn hoitamisessa.

Palautetta otamme vastaan mielellämme. Sekä positiivista, että epäkohtiin puuttuvaa. Ja varsinkin turvallisuuteen liittyviä havaintoja suorastaan pyydämme. Esimerkiksi palautekanava on hyvä väylä välittää tietoa.

Ville Partio, tekninen johtaja