fbpx
Valitse sivu

Toteutuksen ajankohta 1.1.-31.12.2020

Digitaito-hanke
TARJOUSPYYNTÖ

Kärkölän kunnan Digitaito-hankkeen toteutus

1. Hankintayksikkö

Kärkölän kunta
Virkatie 1, 16600, Järvelä
kirjaamo(a)karkola.fi

2. Tarjouspyynnön kohde

Kärkölän kunta toteuttaa hankkeen, joka mahdollistaa kaikkien kuntalaisten pysymisen mukana yhteiskunnan toiminnoissa opastamalla heitä digipalveluiden käytössä ja tarjoaa yhdenvertaiset mahdollisuudet sähköisten palvelujen käyttämiseen.

Hankkeella pyritään myös ennaltaehkäisemään liikuntarajoitteisten, omaishoitajien ja ikäihmisten syrjäytymistä. Hankkeen kautta näitä kohderyhmiä myös aktivoidaan yhteiseen kehittämiseen sekä lisätään tulevaisuussuuntautuneisuutta. Hankkeessa hyödynnetään tukiresurssina jo olemassa olevaa vertaisohjaajatoimintaa. Vertaisohjaajia on tavoitteena hankkeessa rekrytoida lisää ja heille tarjotaan koulutusta aihepiirissä.

Palvelun toteuttaja kehittää hankesuunnitelman, jonka keinoin hankkeeseen kannustetaan mukaan osallistujia ja jonka keinoin osallistujia kannustetaan ottamaan uuden teknologian hyödyt käyttöönsä. Hankkeessa jalkaudutaan kuntalaisten pariin ja tuodaan mukaan mahdollisimman monia paikallisia sidosryhmiä. Hankkeessa tarjotaan digilukutaidottomille, ja lisää taitoja tarvitseville, kuntalaisille opastusta ja tukea, sekä tarjotaan mahdollisuus tutustua mobiililaitteisiin kotikokeilujen avulla. Liikuntarajoitteisille, omaishoitajille ja muille kuntalaisille, jotka eivät pääse yhteisiin koulutustilaisuuksiin, halutaan myös tarjota mahdollisuus oppia. Palvelun toteuttajan odotetaan rakentavan tähän mahdollisimman kustannustehokkaan suunnitelman.

Kilpailutettava palvelun tarjoaja on sähköisen asioinnin, mobiililaitteiden ja koulutuksen osaaja, joka kehittää hankkeelle toteutussuunnitelman ja toteuttaa sitä yhteistyössä Kärkölän kunnan, vapaaehtoisten vertaisohjaajien ja mukaan hankkeeseen mahdollisesti liittyvien sidosryhmien kanssa.

Palvelun tuottaja vastaa kokeilussa asiakkaille kokeiltavaksi annettavien tablettien, sekä vertaisohjaajien käyttöön tarvittavien tablettien, leasingista. Palvelun tuottaja räätälöi laitteet käyttäjien tarpeisiin sekä tuottaa laitteisiin tarvittavan käyttäjäkoulutuksen, teknisen tuen sekä ohjelmistot ja mobiiliyhteydet käyttövalmiina hankkeen ajaksi. Lisäksi palveluntuottaja toteuttaa kokeilun tiedottamis- ja markkinointikampanjan, jalkautuu neuvontatyöhön kuntalaisten ja sidosryhmien pariin, sekä kouluttaa vertaisohjaajia tukemaan kuntalaisia.

Hankkeen toteutuksen pääelementit:

 • hankkeen lähtötilanteen kartoitus ja yhteistyötahojen kontaktointi
 • hankkeen markkinointi paikallisesti
 • hankkeen tekninen toteutus (laitteet, tekninen tuki ja yhteydet)
 • kuntalaisten koulutus- ja itseopiskelumateriaalin kehittäminen
 • vertaisohjaajien koulutus ja rekrytointi
 • jalkautuminen kuntalaisten ja sidosryhmien keskuuteen tiedottamaan ja opastamaan
 • yhteisten koulutus- ja tiedotustilaisuuksien järjestäminen alueen senioreille keskimääräin 1 pv / kk, yhteensä 10 pv / sopimuskausi
 • hankkeen mittarointi ja raportointi

3. Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen

Hankinta toteutetaan kansallisen kynnysarvon alittavana avoimena hankintamenettelynä. Hankinnasta on ilmoitettu kunnan kotisivuilla.

Kärkölän kunta pidättää oikeuden jättää hanke toteuttamatta, jos suunniteltua ulkopuolista rahoitusta ei saada varmistettua. Hankkeen toteuttaja voi aloittaa hankkeen suunnittelun omalla riskillä jo ennen lopullista päätöstä.

4. Tarjoajalta vaadittavat todistukset ja selvitykset

 • selvitys siitä, että tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
 • verottajan todistus siitä, että tarjoajalla ei ole vastuullaan maksamattomia veroja
 • kaupparekisteriote

5. Tarjousten vertailukriteerit

Hankesuunnitelman sisältö 40 %, jossa määritellään vähintään otsikkotasolla:

 • Hankkeen markkinointi- ja viestintäsuunnitelma
 • Hankkeen tekninen toteutus
 • Hankkeen koulutus- ja tukisuunnitelma – kuntalaiset ja vertaisohjaajat
 • Hankkeen mittarointi ja raportointi

Hinta 30 %

 • kokonaiskustannus alv 0 %

Referenssit 30 %

 • vähintään 2 referenssiä ikääntyneiden kansalaisten digituen sekä sähköisen asioinnin kouluttamisen aihepiireissä viimeisen 2 vuoden ajalta.

6. Sopimuskausi

Sopimuksen arvioitu ajanjakso on 1.1.- 31.12.2020

7. Hinta

Hinta on ilmoitettava arvonlisäverottomana nettohintana alv 0 %, joka sisältää kaikki tarjoajan työstä ja hankehakemuksen mukaisista laitehankinnoista aiheutuvat kustannukset.

8. Tarjouksen toimittaminen

Tarjous on toimitettava kirjallisesti 22.11.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Kärkölän kunta, Virkatie 1, 16600, Järvelä tai kirjaamo(a)karkola.fi

9. Tiedustelut

Petra Nevalainen, petra.nevalainen(a)karkola.fi, 044 770 2212