Valitse sivu

Vastausaika 1.-31.10.2020

Kunta edistää omalta osalta asukkaidensa hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä. Kunta huolehtii puhtaasta ja terveellisestä asuinympäristöstä sekä monipuolisista harrastusmahdollisuuksista. Asukkaiden hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön tilaan, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin.

Kunnan tehtävä on seurata asukkaidensa hyvinvointia, terveyttä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tämä tarkoittaa erilaisen hyvinvointitiedon tuottamista. Kärkölän kunnassa alkaa pian seuraavalle valtuustokaudelle (2021-2025) luotavan laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen ja tämän kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään osana sitä työtä.

Kyselyyn vastataan anonyymisti ja tuloksista julkaistaan kooste kunnan internet-sivuilla.

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä.

Lisätietoja: Petra Nevalainen, elinvoimasuunnittelija, petra.nevalainen(a)karkola.fi, 044 770 2212

Julkaistu 1.10.2020 klo 7.00