Valitse sivu

Teemme kyselyä asumisen ennakoinnista yli 65-vuotiaille kuntalaisille Kärkölän kunnassa. Kysely liittyy ympäristöministeriön tukemaan hankkeeseen (Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman erityisavustushaku 2021). Väestön ikääntyessä kuntiin tarvitaan asumisratkaisuja, jotka soveltuvat asukkaille, joilla ei vielä ole tehostetun palveluasumisen tarvetta. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset yhteisölliset asumismuodot, senioritalot tai tavallisen palveluasumisen ratkaisut. Välimuotoinen asuminen tarkoittaa asumisratkaisuja, jotka ovat ikääntyneille tarkoitettuja, ikäspesifejä asumisratkaisuja.

Kärkölän ikäihmisten asumisen kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä asumisen ennakointia siten, että kunnassa olisi tarjolla esteetöntä asumista ja lähipalveluita konkreettisesti saatavilla. Kärkölässä visioidaan ikäihmisten asumista uudisrakentamisen keinoin.

Toimeksiantajana toimii ympäristöministeriö ja Kärkölän kunta. Nimi- ja osoitetiedot on saatu käyttöön toimeksiantajan kautta Digi- ja väestötietoviraston rekisteristä. Kaikki tieto käsitellään tekijöiden toimesta luottamuksellisesti eikä kenenkään mahdollisia tietoja anneta eteenpäin. Tutkimuksen jälkeen kaikki aineisto hävitetään asianmukaisesti.

Kyselyn ja yhteenvedon toteuttavat Kärkölän kunnan senioriohjaaja Saija Kelahaara ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun geronomiopiskelija Mirva Jokinen. Yhteenvetoa toteuttaessamme hyödynnämme vuonna 2020 tehtyä tutkimusta, Ikääntyneet maalaiskunnassa (Kysely yli 70-vuotiaille kärköläläisille toimintakyvystä, asumisen ympäristöstä ja lähipalveluista 2020).

Lähetämme kyselyn postitse ja mukana tulee vastauskuori, jonka postimaksu on maksettu. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Halutessaan voi kyselyn täyttää myös sähköisesti tästä linkistä, niin paperista kyselyä ei tarvitse lähettää.

Toivomme aktiivisuutta Teiltä hyvä kuntalainen, sillä jokainen vastaus on tärkeä.

Vastausta toivotaan 31.8.2021 mennessä.

Lisätietoja tarvittaessa antaa: Saija Kelahaara 044 770 2232, saija.kelahaara@karkola.fi