Valitse sivu

Kärkölän kunnan strategiatyö jatkui lauantaina 4.9.2021 pidetyllä valtuustoseminaarilla. Valtuustoseminaarissa keskeisimpinä aiheina olivat kuntastrategia, arvot, valtuustokauden strategiset päätavoitteet ja hyvinvointityö.

Seminaaripäivän aikana kuultiin toimialojen puheenvuorot ajankohtaisista strategiasuunnista, kuultiin kuntalaisten ääntä kuntastrategiakyselyn tulosten muodossa, keskusteltiin arvoista ja niiden toteutumisesta kuntalaisten arjessa sekä työskenneltiin hyvinvointityön tavoitteiden parissa.

Kuntastrategian valmistelu jatkuu strategiatoimikunnan työskentelyllä. Kunnanhallitus käsittelee kuntastrategiaa 20.9.2021 kokouksessaan ja kunnanvaltuusto päättää kuntastrategiasta valtuuston kokouksessa 27.9.2021.

Strategiatoimikunta on kunnanhallituksen nimeämä toimikunta (30.8.2021 §191), jonka puheenjohtajaksi on kutsuttu pormestari. Strategiatoimikunnan jäseniksi on kutsuttu jokaisen valtuustoryhmän puheenjohtaja. Esittelijäksi on kutsuttu kansliapäällikkö ja sihteeriksi hallintosuunnittelija.

Aikaisemmin kuntastrategiatyötä on tehnyt strategiatyöryhmä valmistelemalla kuntastrategiakyselyn sekä lausuntopyynnön.

Kuntastrategiakyselyn vastausten yhteenvetoon pääset tutustumaan tästä: Kuntastrategiakyselyn 2021 ja lausuntojen yhteenveto