Valitse sivu

Kärkölän kunnan strategiatyö on päätöksentekovaiheessa. Kuntastrategiaa on työstetty aktiivisesti kesän ja alkusyksyn 2021 ajan. Kuntastrategiatyöhön on osallistettu kuntalaisia, kunnan henkilöstöä, kunnan toimielimiä, yrityksiä, yhdistyksiä, muita toimijoita ja yhteistyötahoja kuntastrategiakyselyn ja lausuntopyynnön muodossa. Kuntastrategiakyselyn tulokset ja lausuntojen yhteenveto koottiin työskentelymateriaaliksi strategiatyöhön.

Kärkölän kunnan kuntastrategiaa, arvoja ja valtuustokauden strategisia päätavoitteita on työstetty 4.9.2021 järjestetyssä valtuustoseminaarissa. Seminaaripäivässä käytyjen keskustelujen ja näkökulmien perusteella strategiatoimikunta jatkoi strategiatyöskentelyä kokouksessaan 13.9.2021 ja esitti kunnanhallitukselle kuntastrategialuonnoksen.

Kunnanhallitus käsitteli kuntastrategialuonnosta kokouksessaan 20.9.2021, teki siihen muutosehdotuksia ja tarkennuksia sekä päätti esittää kuntastrategian hyväksymistä kunnanvaltuustolle seuraavaan kokoukseen 27.9.2021.

Kunnanvaltuustolle esitetty kuntastrategia on valtuuston esityslistan liitteenä: Kuntastrategia valtuuston päätöksentekoon 27.9.2021