Valitse sivu

Digiturvalla tulevaan -hanke on Valtiovarainministeriön Digikannustinavustusta saanut kuntien yhteishanke, jossa ovat mukana Heinola, Orimattila ja Kärkölä.  

Hanke pyrkii löytämään välineet ja menetelmät, joilla lisätään virkamiesten, ylimmän johdon ja erityisesti luottamushenkilöiden digitaalisen turvallisuuden tietoisuutta kuntaorganisaation toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.  

”Tavoitteena on, että kunnat ymmärtäisivät huomioida digitaalisen turvallisuuden merkityksen jo strategiatason työskentelystä lähtien ja sitä kautta saisivat tuotettua kuntalaisille luotettavia ja turvallisia digitaalisia palveluita. Samalla kuntatason strategiatyö saisi uusia elementtejä ja ajatuspohja palveluiden tuottamisesta laajenisi. Myöskin ymmärrys digitalisaation merkityksestä saa varmasti uusia ulottuvuuksia”, toteaa hankkeen projektipäällikkönä toimiva Heinolan kaupungin tietohallintopäällikkö Vesa Huttunen.

Hankkeessa luodaan digitalisen turvallisuuden käsikirja kuntien luottamushenkilöille ja kuntakohtaiset ylemmän tason suunnitelmat digitaalisten palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi. Samalla luodaan malleja, kuinka digitaalinen turvallisuus huomioidaan kuntastrategiatyön prosesseissa alusta alkaen. Malleissa painotetaan etenkin toiminnan uhkia, niiden arviointia ja vaikutuksia.  

”Hankkeessa vahvistetaan kuntien ylimmän johdon ja luottamushenkilöiden osaamista sekä sitoutumista digitaalisen turvallisuuden kehittämiseen samalla tavalla kuin vaikkapa kaavoitukseen, maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä asioissa”, linjaa kansliapäällikkö Jouni Nieminen kunnan hallinnon näkökulmasta.

Kuntien Tiera Oy kumppanina kehittämisessä 

Hanke on käynnistynyt ensimmäisellä työpaketilla, jossa analysoidaan hankekuntien digitaalisen turvallisuuden nykytilaa.  Kumppanina tässä työssä on Kuntien Tiera Oy.  

Käytännön työ käynnistettiin 27.1.2022 ja 22.2.2022 pidetyissä kuntien ja hankekumppanin yhteisissä Kickoff – tilaisuuksissa. Työ jatkuu hankekuntien digitaalisen turvallisuuden nykytilan arvioinnilla. Työmenetelminä arvioinneissa käytetään mm.  haastatteluja, luottamushenkilöille suunnattavaa kyselyä ja olemassa olevan dokumentaation katselmointia.   

Lisätietoja hankkeesta: 
Vesa Huttunen, hankkeen projektipäällikkö, vesa.huttunen@heinola.fi, 044 797 8500 ja Kärkölän kunnan osalta kansliapäällikkö Jouni Nieminen, jouni.nieminen@karkola.fi, 044 770 2206