Valitse sivu

Luonnosvaihtoehdot ovat nähtävillä 20.6.–31.8.2022 ja niihin toivotaan maakunnan asukkaiden, päättäjien, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden mielipiteitä ja lausuntoja.

Milloin ja miten palautetta voi antaa?

Mielipiteet ja lausunnot toimitetaan sähköpostilla: toimisto(a)paijat-hame.fi 31.8.2022 klo 15 mennessä.

Missä luonnoksiin voi tutustua?

Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilla: www.paijat-hame.fi.

Mikä on kaupunkiseutusuunnitelma (KSS)?

Lahden kaupunkiseudulla on maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullinen MAL-suunnitelma valtion kanssa. Sopimuksen piiriin kuuluvat Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hollolan, Iitin ja Kärkölän kunnat. MAL-sopimus velvoittaa laatimaan alueelle kaupunkiseutusuunnitelman.

Kaupunkiseutusuunnitelma ei ole lainvoimainen kaava, mutta se antaa hyvän pohjan kuntien yleiskaavojen laadinnalle. Tarkkuustasoltaan kaupunkiseutusuunnitelman voi kuvata olevan kunnan strategisen yleiskaavan ja maakuntakaavan väliltä.

Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunkiseudun MAL-kunnat yhteistyössä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten kanssa laatii kuluvan vuoden aikana kaupunkiseutusuunnitelman, joka vastaa MAL-sopimusta ja MRL-uudistusluonnoksen vaatimuksia kaupunkiseutusuunnitelmasta. Valmistelutyö alkoi vuonna 2021.

Lue lisää

Lisätietoja
Niina Ahlfors
aluesuunnittelujohtaja
puh. 040 531 7628
niina.ahlfors(a)paijat-hame.fi