Valitse sivu

Kärkölä on HINKU-kunta – Suunnitelma vuodelle 2023 on päivitetty

Kärkölän kunta on liittynyt Hinku ‐verkostoon valtuuston päätöksellä KV 45 § 11.11.2019. Liittyminen on Kärkölän kunnan vastaus Päijät‐Hämeen maakuntaliiton tavoitteeseen päästä Hinku‐maakunnaksi. Päijät‐Häme sai Hinku‐maakunnan aseman vuoden 2019 lopussa. Hinku‐maakunnat ja kunnat sitoutuvat yhdessä alueen Hinku‐kuntien kanssa vähentämään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Päijät‐Hämeen liitto on mukana Suomen ympäristökeskuksenkoordinoimassa kansallisessa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) ‐ilmastohankkeessa. Mukana oleville alueille laaditaan muun muassa ilmastonmuutoksen hillinnän tiekartat. Tätä työtä varten on perustettu Päijät‐Hämeen alueellinen ilmasto ja ‐energiayhteistyöryhmä, jossa Kärkölän kunta on mukana.

Asiaan voi perehtyä tarkemmin alla olevasta toimintasuunnitelmasta.

Prosessin kulku:

 1. Kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan.
 2. Kunta liittyy työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. KETS:seen liittyvät kunnat liittävät ensisijaisesti asuinrakennuskantansa asuinkiinteistöjä koskevaan toimenpideohjelmaan. Vuonna 2019 KETS-työryhmään kuuluivat vesilaitoksen käyttöpäällikkö, pormestari, tekninen johtaja ja ympäristösihteeri. Vuonna 2022 nimetty uusi kokoonpano on nimetty pormestari, kiinteistöpäällikkö ja ympäristösihteeri.
 3. Kärkölässä HINKU-työryhmä ja KETS-työryhmä on yhdistetty 2023. Jäsenet ovat pormestari, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, sivistysjohtaja ja ympäristösihteeri, joka on yhteyshenkilö kunnan ja Suomen ympäristökeskuksen välillä.
 4. Työryhmä ja yhteyshenkilö vastaavat seuraavista tehtävistä:
  • Kunnalle laaditaan vuosittain suunnitelma päästöjä vähentävistä investoinneista. Investoinnit hyväksytään seuraavan vuoden talousarviossa.
  • Kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma eli vuosikello, joka osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään koko kunnan alueella. Vuosikello sisältää suunnitellut investoinnit sekä keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen.
  • Kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet kootaan vuosittain ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä Energialoikka-verkkopalvelussa. Toimenpiteisiin  liitetään mahdollisuuksien mukaan saavutetut päästövähennykset. SYKE voi tarvittaessa täydentää tiedot Energialoikkaan.
  • Kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle tiedotetaan vuosittain hankkeen saavutuksista.
  • Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille viestitään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.

Lisätiedot: Riitta Hyytiäinen, ympäristösihteeri, 044 770 2235, riitta.hyytiainen(a)karkola.fi