Valitse sivu

Keskiviikkona 26.4.2023 julkaistut työllisyystilastot kertovat Kärkölän osalta erinomaisen positiivisesta kehityksestä. Erityistä iloa tuottaa alle 25-vuotiden työttömien työnhakijoiden tilanne, joka on Kärkölässä koko Hämeen paras ja myös työttömien aktivointiasteessa on päästy Hämeen ykkössijalle. Nuorten työttömyyden laskuun on Kärkölässä vaikuttanut merkittävästi yhteistyö nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön kanssa.

Taulukko Hämeen työllisyyden aktivointiasteesta

Kärkölän lukuja maaliskuun 2023 lopussa:

  • Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus (%) työvoimasta: 4,8 %.
  • Aktivointiaste (%): 43,8 %
  • Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) TE-toimistossa ja kuntakokeiluissa: -18 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna
  • Yli vuoden työttömänä olleet TE-toimistossa ja kuntakokeiluissa: -33 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna
  • Työttömien osuus (%) työvoimasta: 7,9 %