Valitse sivu

Lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntyi pandemian aikana. Paluu normaaliin arkeen ei ole kaikilla lapsilla ja nuorilla sujunut toivotulla tavalla. Tätä kuvaa osaltaan kuluneen lukuvuoden aikana Kärkölän kunnan kiinteistöihin kohdistuneet toistuvat ilkivallan teot ja luvattomat tunkeutumiset. Epäasiallista toimintaa ja ilkivaltaa on havaittu niin koulupäivien aikana kuin iltaisin ja viikonloppuisin mm. uudessa koulukiinteistössä ja Vuokkoharjun koululla. Ilkivalta on ilmennyt paikkojen hajottamisena, sotkemisena, toisen omaisuuteen kajoamisena jne. Tapahtumissa on ollut osallisena useita lapsia ja nuoria laajalla ikäjakaumalla.  

Tapahtumien selvittely on työllistänyt useita henkilöitä kunnan organisaatiossa ja aiheuttanut taloudellista vahinkoa. Tapausten selvittämisessä tehdään yhteistyötä poliisin kanssa ja rikosilmoitus ilkivallasta tehdään matalalla kynnyksellä. Samoin alaikäisten lasten ja nuorten osalta tehdään lastensuojeluilmoitus. Koulupäivän aikana tapahtuvien tapaukset selvittämisessä hyödynnetään myös koulun sisäistä puuttumisen mallia.

Toivomme, että kodeissa keskustellaan asiasta huoltajien johdolla vakavahenkisesti. On tärkeää, että lapsen ja nuoren ympärillä olevat aikuiset yhdessä ohjaavat ja tukevat heidän kasvuaan oikeaan suuntaan sekä muistuttavat, että lapsi ja nuori on iästään huolimatta vahingonkorvausvastuussa aiheuttamistaan vahingoista.

Lukuvuoden 2023-2024 alussa tullaan järjestämään koko kunnan vanhempainilta yhteistyössä kunnan opetus- ja nuorisopalvelujen sekä poliisin kanssa aiheen tiimoilta.