Valitse sivu

Keskiviikkoilta oli tärkeitä ja sydämellisiä hetkiä täynnä. Oli ilo huomata, että uusille vapaaehtoisille suunnattuun perehdytysiltaan oli uskaltautunut muutama vapaaehtoinen mukaan. Juuri teidänlaisia välittäviä ihmisiä tarvitaan! Iltaa olivat järjestämässä yhteistyössä Kärkölän kunta, Kärkölän kappeliseurakunta, Päijät-Hämeen omaishoitajat ry sekä Päijät-Hämeen PalveluSantra. Etsimme edelleen lisää vapaaehtoisia kärköläläisten ikääntyvien seuraksi. Jos kiinnostuit, voit ottaa yhteyttä Kärkölän senioriohjaaja Saija Kelahaaraan, 044 770 2232 tai saija.kelahaara@karkola.fi.

Illan aikana oli myös toinen tilaisuus, joka liittyi palkkatukiuudistukseen. Oli mukava huomata, että paikalle oli saapunut muutama aiheesta kiinnostunut. Tilaisuudessa kävi ilmi, miten tärkeä asia palkkatuki on työllisyyden näkökulmasta, erityisesti yhdistyksille ja tietysti myös monille työnhakijoille. Palkkatukiuudistus on osa laajempaa uudistuskokonaisuutta, jolla kehitetään työttömien palveluita ja tavoitellaan positiivisia työllisyysvaikutuksia. Tavoitteena on yksinkertaistaa järjestelmää, vähentää byrokratiaa ja lisätä tuen käyttöä yrityksissä. Palkkatuki rajataan jatkossa selkeämmin alentuneesti työkykyisille tai muuten epäedullisessa asemassa olevien työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi. Tavoitteena nostaa vaikeasti työllistyvien osatyökykyisten, vammaisten, pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien palkkatuen enimmäismäärää.

Meistä oli mukavaa saada positiivista palautetta työllisyyden kuntakokeilun toimivuudesta. Asiakkaat ovat kokeneet, että heistä välitetään ja heidän on helpompaa asioida omassa kunnassa, kuin kauempana Lahdessa. Työllisyyslukuja on saatu huomattavasti paremmaksi Kärkölässä, joten näiltä osin kuntakokeilu on ollut oikein onnistunut. Herää sinulle mitä vaan kysyttävää työllisyyteen liittyen, niin Kärkölän työllisyyspalveluihin saa olla yhteydessä: www.karkola.fi/tyollisyyspalvelut