Valitse sivu
Kuntastrategiatyö päätöksentekovaiheessa

Kuntastrategiatyö päätöksentekovaiheessa

Kärkölän kunnan strategiatyö on päätöksentekovaiheessa. Kuntastrategiaa on työstetty aktiivisesti kesän ja alkusyksyn 2021 ajan. Kuntastrategiatyöhön on osallistettu kuntalaisia, kunnan henkilöstöä, kunnan toimielimiä, yrityksiä, yhdistyksiä, muita toimijoita ja...
Kuntastrategiatyö päätöksentekovaiheessa

Kuntastrategiatyö käynnissä

Kärkölän kunnan strategiatyö jatkui lauantaina 4.9.2021 pidetyllä valtuustoseminaarilla. Valtuustoseminaarissa keskeisimpinä aiheina olivat kuntastrategia, arvot, valtuustokauden strategiset päätavoitteet ja hyvinvointityö. Seminaaripäivän aikana kuultiin toimialojen...
Tiedätkö tämän Suomi.fi-verkkopalvelusta?

Tiedätkö tämän Suomi.fi-verkkopalvelusta?

Tiedätkö, että Suomi.fi-verkkokanavan palvelut perustuvat lainsäädäntöön?Tiedätkö, että Suomi.fi-verkkokanava tarjoaa palveluita sekä kansalaisille että yrityksille?Tiedätkö, että Suomi.fi -verkkokanava tarjoaa käyttäjille runsaasti avointa tietoa julkisista...
Tiedätkö tämän Suomi.fi-verkkopalvelusta?

Tiedätkö tämän aloiteoikeudesta?

Tiedätkö, että kuntalaisten aloiteoikeudesta säädetään lailla?Tiedätkö, että palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloite kyseistä kunnan palvelua koskevasta asiasta?Tiedätkö, että valtuutetun aloiteoikeudesta määräykset ovat kunnan hallintosäännössä?...