Valitse sivu
Tiedätkö tämän kuntalaisten osallisuudesta?

Tiedätkö tämän kuntalaisten osallisuudesta?

Tiedätkö, että kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet on säädetty kuntalaissa?Tiedätkö, että valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista osallistumisen mahdollisuuksista ja menetelmistä?Kuntalaisten osallisuus ei ole irrallista toimintaa, kun...
Tiedätkö tämän kuntalaisten osallisuudesta?

Tiedätkö tämän hyvästä hallinnosta?

Tiedätkö, että hyvä hallinto on perusoikeus?Tiedätkö, että hyvän hallinnon perusteet määritellään lailla?Tiedätkö, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä? Perustuslakiin on kirjattu edellytys hyvästä...
Tiedätkö tämän kuntalaisten osallisuudesta?

Tiedätkö tämän kunnan sähköisestä kokouksesta?

Tiedätkö, että sähköisen kokouksen edellytyksenä on yhdenvertainen ääni- ja näköyhteys läsnäolijoiden kesken?Tiedätkö, että yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata julkista kokousta myös sähköistä kokousta? Kuntalaissa on säädetty toimielimien päätöksentekotavoista....