Kärkölä siirtyy pormestarimalliin viidentenä kuntana Suomessa

Markku KoskinenKärkölän kunnanvaltuusto päätti 8.1.2018 hallintosäännön muutoksesta, jolla kunnan hallinnossa siirrytään pormestarimalliin. Kärkölän ensimmäiseksi pormestariksi valittiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Koskinen (sit. Kärkölä-ryhmä). Kärkölä toimii edelläkävijänä pormestarimallia käyttävänä pienenä kuntana. Hallintomallin muutos kunnassa tuli ajankohtaiseksi pitkäaikaisen kunnanjohtajan Seppo Huldénin siirtyessä maakunnan muutosjohtajan tehtävään.

Pormestarimallin tavoitteet
Pormestarimalli tarkoittaa pelkistettynä sitä, että kunnanjohtajan vastuut siirtyvät kunnanhallituksen puheenjohtajana toimivan pormestarin tehtäväksi. Pienessä kunnassa tämä lähentää vaaleilla valittujen luottamusmiesten roolia päivittäisessä johtamisessa ja asioiden valmistelussa. Kärkölä pyrkii strategiassaan yhteistyön parantamisella ja kuntalaisten hyvinvointia kehittämällä saavuttamaan vakaan kasvun ja talouden kehityksen. Pormestarimallin avulla voidaan edistää avoimuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi pormestari luo vahvemman yhteyden kuntalaisten osallistamisen ja virkamieshallinnon valmistelun välille. Pormestarin tehtävä on täysipäiväinen luottamustoimi. Hallinnon tueksi perustetaan kansliapäällikön virka. Kärkölässä varaudutaan myös siihen, että pidemmällä aikavälillä pormestarimallin jatkuvuus voi olla haasteellista esimerkiksi sopivien ehdokkaiden puuttuessa.

Itsenäinen Kärkölä
Kärkölä on itsenäinen 4600 asukkaan kunta Päijät-Hämeessä. Kärkölä toimii aktiivisena osana Lahden seutukuntaa ja kehittyy pääkaupunkiseudun vaikutuspiirissä. Kärkölä vietti vuonna 2017 150-vuotisjuhlavuottaan. Viime vuosien kuntaliitoskehityksessä kunta säilyi itsenäisenä, kun Lahden ympärille suunniteltu suurkunta ei toteutunut. Kärkölän vuoden 2017 tilinpäätös ja kumulatiivinen tulos ovat ennakkotietojen mukaan ylijäämäisiä. Kunnan työpaikkaomavaraisuus on korkea. Kuntavaalien jälkeen valtuuston suurimmaksi ryhmäksi nousi sitoutumaton Kärkölä-ryhmä.

Muokattu
10.01.2018