Huovilan puiston historiaa

Pariisissa insinööriksi opiskellut Carl Constantin Collin perusti Huovilan puiston 1800- luvun lopussa omaksi ratsastuspuistokseen.

Carl Collin valmistui Pariisissa insinööriksi vuonna 1888, jonka jälkeen hän palasi 25 -vuotiaana Suomeen. Pian tämän jälkeen, vanhempiensa kuoltua Carl Collin sai perinnönjaossa Huovilan vanhan ratsutilan kaikkine maineen.Tuohon aikaan Huovilaan on laskettu kuuluneen maata noin 2000 hehtaaria.

Toimelias, kehitystä innokkaasti seuraava, nuori Collin ryhtyi suunnittelemaan Huovilaan mm. uutta talouskeskusta Hiidenmäen juurelle, nykyisen Huovilan puisto alueelle. Ilmeisesti samoihin aikoihin Hiidenmäen ympäristöä ryhdyttiinkin muokkaamaan puistomaiseen suuntaan. Maisema-arkkitehti Ismo Häkkinen on kirjannut asian seuraavasti:

"Huovilan puisto on kooltaan noin 3,5 hehtaaria. Se sijaitsee korkean harjun ja parin matalamman kukkulan välissä olevassa, lehtomaisessa purolaaksossa. Puistoon kaivettiin 1880-luvulla käsityönä neljä erikokoista lampea, joihin saatiin vettä patoamalla laakson läpi kulkeva puro. Raikasta vettä purkautui lampiin myös harjun liepeillä olevista runsasvetisistä lähteistä. Lampien pohja tiivistettiin savella ja lampia vahvistettiin lohkareilla. Lampiin istutettiin mm. valko- ja keltakukkaisia lumpeita, kurjenmiekkoja sekä sarjarimpeä. Lisäksi niihin taimettui luonnonvaraisia kasveja, mm. kaisloja ja saroja. Suurinta lampea kutsuttiin Ala-Lammeksi ja sen yläpuolella olevaa lampea Ylä-lammeksi. Kahta pienempää lampea kutsutaan nykyisin Niitty- ja Pikkulammeksi."

Uutta päärakennusta Carl Collin ryhtyi rakentamaan vuonna 1909. Vanha päärakennus oli palvellut sukua 1840-luvulta saakka. Uusi rakennus oli sekin uuden uljaan ajan airueeksi tarkoitettu. Siitä oli määrä tulla kolmikerroksinen, pohja-alaltaan 300 neliön kivilinna, jonka perusta tehtiin graniitista. Linnaa rakennettiin kolme vuotta, mutta edelleenkin tuntemattomasta syystä linnan rakennus jäi kesken, vain upea kivijalka valmistui. Työt keskeytettiin vuonna 1912. Näin Huovilan puisto sai "linnanraunionsa", jotka tänäkin päivänä muistuttavat Collinin hankkeesta.

Samoihin aikoihin Collin rakennutti itselleen komean Villa Huovilan Nizzan kuuluisalle rantabulevardille, osoitteeseen 139 Promenade des Anglais, jossa se edelleen seisoo paikallaan.