Valitse sivu

Kokousaikataulut 2021

Kunnanhallitus 2021
11.1.
1.2.
1.3.
29.3. tilinpäätös
19.4.
10.5.
31.5.
14.6.
9.8.
30.8.
20.9.
11.10.
1.11. verot ja talousarvio
29.11. talousarvio
Kunnanvaltuusto 2021
15.2.
26.4.
24.5. tilinpäätös
21.6.
16.8. uuden valtuuston järjestäytymiskokous
13.9. strategian hyväksyminen, kokous siirretty 27.9.2021 asioiden vähäisyyden vuoksi
15.11. verot
13.12. talousarvio
Tekninen lautakunta 2021
26.1.
23.2.
30.3.
27.4.
25.5.
22.6.
24.8.
28.9.
26.10.
23.11.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2021
21.1.
18.2.
18.3.
29.4.
27.5.
26.8.
23.9
21.10
18.11
9.12
Tarkastuslautakunta
 24.3.
10.5.
7.10
Ympäristölautakunta 2021
20.1.
10.3.
28.4.
9.6.
25.8.
22.9.
3.11.
8.12.

Kunnan hallinto ja talous

Päätöksenteko

Kunnan toimielinten esityslistat julkaistaan kunnan kotisivuilla ennen kokouksia ja ne poistetaan, kun kyseistä kokousta vastaava pöytäkirja saadaan julkaistua.

Kunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaisemisessa yleisessä tietoverkossa otetaan huomioon uusi kuntalaki. Tämän vuoksi tekstistä tai liitteistä joudutaan poistamaan henkilötietoja tai kyseistä asiakirjaa ei julkaista internetissä. Kunta julkaisee yleisessä tietoverkossa vain tiedonsaannin kannalta välttämättömiä henkilötietoja ja nekin poistetaan oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan kotisivuilla on vanhoja pöytäkirjoja vain 1.6.2017 lähtien pidetyistä kokouksista ja niistäkin on poistettu henkilötietoja. Tätä vanhempia pöytäkirjoja ei enää pidetä internetissä, koska kaikkien yksittäisten henkilötietojen poistaminen ei ole mahdollista.

Pöytäkirjat ovat kuitenkin julkisia, elleivät ne sisällä salaisia tietoja, joten pöytäkirjat ovat luettavissa kunnanvirastolla.