Valitse sivu

Kokousaikataulut 2022

Kunnanhallitus 2022
10.1.
31.1.
21.2.
14.3.
28.3. (tilinpäätös)
11.4.
9.5.
30.5.
13.6.
8.8.
29.8.
19.9.
10.10.
31.10. (verot ja talousarvio)
28.11.
19.12.
Kunnanvaltuusto 2022
14.2.
25.4.
23.5.
20.6. (tilinpäätös)
26.9.
14.11. (verot)
12.12. (talousarvio)
Tekninen lautakunta 2022
25.1.
22.2.
22.3.
26.4.
24.5.
21.6.
23.8.
27.9.
18.10.
22.11.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2022
13.1.
17.2.
31.3.
28.4.
19.5.
16.6.
25.8.
22.9.
20.10.
17.11.
8.12.
Tarkastuslautakunta 2022
9.2
21.9
Keskusvaalilautakunta 2022
21.1.
23.1.
24.1.
26.1
Ympäristölautakunta 2022
19.1.
16.2.
23.3.
11.5.
15.6.
7.9.
19.10.
23.11

Kunnan hallinto ja talous

Päätöksenteko

Kunnan toimielinten esityslistat julkaistaan kunnan kotisivuilla ennen kokouksia ja ne poistetaan, kun kyseistä kokousta vastaava pöytäkirja saadaan julkaistua.

Kunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaisemisessa yleisessä tietoverkossa otetaan huomioon uusi kuntalaki. Tämän vuoksi tekstistä tai liitteistä joudutaan poistamaan henkilötietoja tai kyseistä asiakirjaa ei julkaista internetissä. Kunta julkaisee yleisessä tietoverkossa vain tiedonsaannin kannalta välttämättömiä henkilötietoja ja nekin poistetaan oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan kotisivuilla on vanhoja pöytäkirjoja vain 1.6.2017 lähtien pidetyistä kokouksista ja niistäkin on poistettu henkilötietoja. Tätä vanhempia pöytäkirjoja ei enää pidetä internetissä, koska kaikkien yksittäisten henkilötietojen poistaminen ei ole mahdollista.

Pöytäkirjat ovat kuitenkin julkisia, elleivät ne sisällä salaisia tietoja, joten pöytäkirjat ovat luettavissa kunnanvirastolla.