fbpx
Valitse sivu

Kokousaikataulut

2020

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto
13.1. 10.2.
3.2. 20.4. – PERUTTU
2.3. 25.5. – sähköinen kokous (Teams)
yleisölle järjestetään mahdollisuus
osallistua verkkolähetykseen (tiedote ja
ja linkki julkaistaan myöhemmin)
30.3. 7.9.
27.4. 9.11.
18.5. 7.12.
8.6.
22.6.
10.8.
31.8.
21.9.
12.10..
2.11.
30.11.


Tekninen lautakunta Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
28.1. 23.1.
18.2. 20.2.
31.3. 26.3.
14.4. 23.4.
19.5. 4.6.
16.6.
25.8.
29.9.
27.10.
24.11.


Tarkastuslautakunta
20.5.


Ympäristölautakunta
Käsiteltävistä asioista riippuen ympäristölautakunnan kokousaikatauluja voidaan joutua muuttamaan.
29.1.
1.4.
17.6.
16.9.
7.10.
25.11.

Vuonna 2020 ympäristölautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä aina pöytäkirjan tarkastamista seuraavana maanantaina (eli 7. päivänä pöytäkirjan tarkastamisesta) klo 9.00-14.00 tai pyhäpäivän sattuessa sitä seuraavana arkipäivänä.

Vuonna 2020 ympäristösihteerin sellaiset päätöspöytäkirjat, jotka on pidettävä yleisesti nähtävänä, ovat yleisesti nähtävänä aina 7. päivänä päätöksen tekemisestä klo 9.00-14.00 tai pyhäpäivän sattuessa sitä seuraavana arkipäivänä.

Kunnan hallinto ja talous >>

Esityslistat ja pöytäkirjat >>

Kunnan toimielinten esityslistat julkaistaan kunnan kotisivuilla ennen kokouksia ja ne poistetaan, kun kyseistä kokousta vastaava pöytäkirja saadaan julkaistua.

Kunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaisemisessa yleisessä tietoverkossa otetaan huomioon uusi kuntalaki. Tämän vuoksi tekstistä tai liitteistä joudutaan poistamaan henkilötietoja tai kyseistä asiakirjaa ei julkaista internetissä. Kunta julkaisee yleisessä tietoverkossa vain tiedonsaannin kannalta välttämättömiä henkilötietoja ja nekin poistetaan oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan kotisivuilla on vanhoja pöytäkirjoja vain 1.6.2017 lähtien pidetyistä kokouksista ja niistäkin on poistettu henkilötietoja. Tätä vanhempia pöytäkirjoja ei enää pidetä internetissä, koska kaikkien yksittäisten henkilötietojen poistaminen ei ole mahdollista.

Pöytäkirjat ovat kuitenkin julkisia, elleivät ne sisällä salaisia tietoja, joten pöytäkirjat ovat luettavissa kunnanvirastolla.