fbpx
Valitse sivu

Ympäristölautakunta

Nimi   Sähköposti Puhelin
Alander, Toni jäsen, pj toni.alander(a)karkola.fi 040 568 9861
Ingström, Leif jäsen, vpj leif.ingstrom(a)phnet.fi 0400 353 133
Kaartti, Jaana jäsen jaana.kaartti(a)karkola.fi  
Laakso, Soile jäsen soile.kurikka(a)phnet.fi  
Lepola, Ville jäsen ville.lepola(a)karkola.fi 044 277 4856
Malm, Tiina jäsen   040 721 1289
Mäntylä, Matti jäsen matti.mantyla(a)karkola.fi 040 583 6941
Penna, Mika jäsen mika.penna(a)karkola.fi 040 670 8994
Seppälä, Anne jäsen anne.seppala72(a)gmail.com 040 592 9745
Kokousaikataulut

Kunnan hallinto ja talous

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnan toimielinten esityslistat julkaistaan kunnan kotisivuilla ennen kokouksia ja ne poistetaan, kun kyseistä kokousta vastaava pöytäkirja saadaan julkaistua.

Kunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaisemisessa yleisessä tietoverkossa otetaan huomioon uusi kuntalaki. Tämän vuoksi tekstistä tai liitteistä joudutaan poistamaan henkilötietoja tai kyseistä asiakirjaa ei julkaista internetissä. Kunta julkaisee yleisessä tietoverkossa vain tiedonsaannin kannalta välttämättömiä henkilötietoja ja nekin poistetaan oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan kotisivuilla on vanhoja pöytäkirjoja vain 1.6.2017 lähtien pidetyistä kokouksista ja niistäkin on poistettu henkilötietoja. Tätä vanhempia pöytäkirjoja ei enää pidetä internetissä, koska kaikkien yksittäisten henkilötietojen poistaminen ei ole mahdollista.

Pöytäkirjat ovat kuitenkin julkisia, elleivät ne sisällä salaisia tietoja, joten pöytäkirjat ovat luettavissa kunnanvirastolla.


Vuonna 2018 ympäristölautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä aina pöytäkirjan tarkastamista seuraavana maanantaina (eli 7. päivänä pöytäkirjan tarkastamisesta) klo 9.00-14.00 tai pyhäpäivän sattuessa sitä seuraavana arkipäivänä.

Vuonna 2018 ympäristösihteerin sellaiset päätöspöytäkirjat, jotka on pidettävä yleisesti nähtävänä, ovat yleisesti nähtävänä aina 7. päivänä päätöksen tekemisestä klo 9.00-14.00 tai pyhäpäivän sattuessa sitä seuraavana arkipäivänä.

Ympäristölautakunta on kunnan ympäristösuojeluviranomainen ja maa-aineslupien valvontaviranomainen.