fbpx
Valitse sivu

Yrittäjien tuet ja neuvonta

Yksinyrittäjien tukihaku

Lue ohjeet huolella ja tee sähköinen hakemus
Suomen hallitus on kehysriihessään 8.4.2020 linjannut, että yksinyrittäjien tukemiseen kuntien kautta myönnetään 250 milj. euroa. Tämän valtionavustuksen tarkoituksena on kattaa kustannukset, jotka aiheutuvat kunnille koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta.

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020–31.8.2020 välillä
yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät voivat hakea tukea 30.9.2020 saakka.

Yksinyrittäjälle avustuksessa on kyse 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki koskee päätoimisiksi katsottavia yksinyrittäjiä, ja myös kevytyrittäjiä kuten freelancereita, joiden vuotuinen laskutus on vähintään 20 000 euroa tai jotka ovat yrittäjien eläkevakuutuksen piirissä ja joiden toiminta on ollut kannattavaa vuonna 2019. Liikevaihdon lasku 16.3.2020 jälkeen tulee osoittaa kirjanpitoajolla tai vastaavalla.

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta voit lukea TEM:n sivuilta.

Kärkölän kunnan hakulomake >>

Hakemukselle kirjaudutaan suomi.fi -tunnistautumispalvelun avulla. Linkistä aukeaa ensin tarkastuslista, jonka jälkeen avautuu varsinainen hakemus. Hakemusta ei voi tallentaa kesken täydentämisen, joten tarkistuslistan avulla saat varmistettua, että sinulla on kaikki hakemukseen tarvittavat tiedot valmiina ennen kuin alat täyttämään hakemusta.

Edellytykset tuen myöntämiselle >>

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella, syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:

  • Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen.
  • Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen.
  • Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi
  • Avustuksen määrä on 2 000 euroa.
  • Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille noin viikon kuluessa päätöksestä.

Avustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.

Maksutonta kriisineuvontaa

Hämeen kauppakamari ja Hämeen Hallituspartnerit ry tarjoavat keskusteluapua ja jäsenistönsä asiantuntemuksen alueen yritysten käyttöön koronakriisin aiheuttamissa haasteissa. Tukipalveluun on jo lyhyessä ajassa ilmoittautunut yli 30 erittäin kokenutta, mm. laki- ja rahoitusalan asiantuntijaa, jotka tarjoavat ensiapuna neuvontaa ja mahdollisuutta keskustella yrityksen ongelmatilanteista.

Kokeneet elinkeinoelämän hallitusammattilaiset ja asiantuntijat ovat valmiita  antamaan neuvoja muun muassa sopeuttamistoimista, rahoitusjärjestelyistä tai vaikka avaamaan keskustelua uusista visioista ja liiketoimintamahdollisuuksista. Asiantuntijat auttavat myös ohjaamaan yrittäjiä eri yritystukiorganisaatioiden palveluiden piiriin.

Palvelu on maksutonta ja on avoin kaikille Päijät-Hämeen maakunnassa, toimiville yrityksille ja yrittäjille.

Vastaamalla muutamiin tarkentaviin kysymyksiin hallitusammattilaiset ja asiantuntijat ottavat yhteyttä viestin jättäneisiin.

Yhteydenottolomake >>

Vertaistukipuhelin

Lahden Diakonialaitos, Päijät-Hämeen Yrityskummit, Lahden seurakuntayhtymä ja Hollolan seurakunta ovat käynnistäneet Päijät-Hämeen yrittäjille suunnatun vertaistukipalvelun.

Vapaaehtoiset yrityskummit vastaavat päivystyspuhelimeen tiistaisin ja torstaisin klo 17-19 numerossa 044 713 2029. Yrityskummit ovat toiminnassa mukana vapaaehtoisina yksityishenkilöinä. Palvelu on suunnattu erityisesti mikro- ja pienyrittäjille sekä perheyrittäjille. Vertaistukipuhelin tarjoaa kuuntelu- ja keskusteluapua, mutta ei rahallista tukea.

Markku Koskinen
Pormestari, elinkeinoasiat 
045 160 4164
Petra Nevalainen
Elinvoimasuunnittelija 
044 770 2212