Valitse sivu

Kesäpestituki

Kärkölän kunta tukee kärköläläisten 15-21-vuotiaiden nuorten työllistymistä kesällä 2023 tarjoamalla yksityisille työnantajille, yrityksille ja yhdistyksille tukea, mikäli he työllistävät nuoren vähintään kahdeksi viikoksi. Kesäpestituen määrä on 300,00 €/nuori ja kukin nuori voi saada kesäpestituen yhteen työpaikkaan.

Esimerkki: työnantaja palkkaa yhden kärköläisen nuoren 4 viikoksi kesäkuussa ja toisen 2 viikoksi heinäkuussa -> työnantaja voi hakea kunnalta kesäpestitukea kahden nuoren työllistämiseen 2 x 300 € = 600 €.

 • Työantajan tulee maksaa nuorelle palkkaa alan työehtosopimuksen mukaisesti, kuitenkin vähintään 420,00 € kahdelta viikolta (+sivukulut ja lomakorvaus).
 • Työnantaja huomioi työsuhteessa erityisesti nuorta työntekijää koskevan lainsäädännön ja asetukset sekä noudattaa niitä.
 • Työnantaja tekee työsopimuksen ja vastaa työnantajamaksuista.
 • Kesäpestiin ei voi palkata perheenjäseniä.
 • Työnantaja voi olla myös muualla kuin Kärkölässä.
 • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen palkanmaksukuittia, työsopimusta ja maksutietoja vastaan
 • Kesätyöksi lasketaan 22.5–31.8.2023 tehty työ.
 • Yksityisten kesäpestituki jaetaan saapuneiden hakemusten perusteella huhtikuun alussa. Tukea myönnetään niin monelle nuorelle kuin määrärahavaraus riittää, kuitenkin vähintään yhdelle nuorelle/yritys.

Mikäli olet kiinnostunut palkkaamaan paikallisen nuoren, täytä ja lähetä alla oleva lomake 31.3.2023 mennessä. Myönnetyt tuet ilmoitetaan huhtikuun aikana.

Nuorille tiedotetaan vapaista yksityisten paikoista kunnan nettisivuilla ja Facebookissa. Nuoren tulee hakeutua omatoimisesti yrityksiin, yhdistyksiin ja muille yksityisille työnantajille sopiakseen kesäpestistä.Itsensä kesätyöllistäviä nuoria yrittäjiä pyydämme hakemaan tukea toimittamalla ytimekäs liiketoimintasuunnitelma kirjallisena kuntaan pormestari Markku Koskiselle.

Liiketoimintasuunnitelman sisältö (mitä, kenelle, miksi ja miten):

 • yrityksen perustiedot
 • liikeidean kuvaus
 • asiakkaat
 • tuotteet ja palvelut