Valitse sivu

Osallistuva budjetointi

Miten sinä kehittäisit kotikuntaamme 15 000 eurolla?


Kärkölän kunnanhallitus on vahvistanut kokouksessaan 8.5.2023 § 103 äänestyksen tulokset ja ohjannut tulosten mukaisesti kehittämiskohteiden toimeenpanon toimialojen valmisteluun seuraavalla rahallisella prosenttijaolla:

  • Päiväkodin piha-alueen kehittäminen käyttäjien toiveiden perusteella 60 %
  • Senioritalo Raidan tilojen kehittäminen monipuolisempaan käyttöön näyttely- ja kokoontumistilana 40 %.

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Taustalla on ajatus suorasta ja osallistuvasta demokratiasta, jossa asukkaat päättävät, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään.

Useat kunnat ovat onnistuneesti toteuttaneet osallistuvaa budjetointia. Tänä vuonna Kärkölän kunnanvaltuusto päätti kokeilla osallistuvaa budjetointia.

Kuntalaiset voivat esittää vapaasti ideoita siitä mitä varatuilla määrärahoilla tehdään. Ideoinnin päättymisen jälkeen avoin kuntalaisraati tarkastaa ideat ja tarvittaessa tiivistää ideoita käsiteltävään muotoon.

Hallinto jalostaa kuntalaisten esittämät ja kuntalaisraadin tarkastamat ideat äänestettävään muotoon, joista kuntalaiset valitsevat kehitettävät kohteet (esim. 1–3 kohdetta) äänestämällä. Toteutus käynnistyy kuntalaisten äänestystuloksen selvittyä kunnanhallituksen ohjauksessa.

Toteutuksen aikataulu

Kunnanvaltuusto käynnisti ideointivaiheen ystävänpäivänä 14.2. ja se kesti 12.3. saakka. Ideoita sai lähettää sähköisen lomakkeen kautta tai kirjastossa täytettävällä paperilomakkeella.

Kunnanhallitus katselmoi kaikki ideat kokouksessaan 13.3., päätti äänestystavasta ja ohjeisti hallinnon valmistelemaan äänestystä. Avoin kuntalaisraati kävi ideat läpi 15.3. ja antoi ohjeita äänestyksen valmisteluun.

Kunnan hallinto valmisteli äänestyksen toteutuksen. Äänestys käynnistyi 3.4. ja kesti 30.4. saakka.

Tulokset vahvistetaan kunnanhallituksen kokouksessa 8.5. ja kunnanhallitus ohjaa ideoiden toimeenpanon toteutusta. Kuntalaisten päättämien kehittämiskohteiden toteutuksesta raportoidaan kunnan verkkosivuilla karkola.fi/osbu sekä kunnan sosiaalisen median kanavissa.

Osallistuvan budjetoinnin ehdot

  • idean tulee olla lainmukainen
  • idean toteuttaminen tulee olla kunnan toimivallassa
  • idean kaikki kustannukset mahtuvat osallistuvan budjetoinnin määrärahan budjettiin, enintään 15 000 euroa
  • idea on kunnan ylläpidettävissä jatkossa ilman uusia merkittäviä kustannuksia
  • idea on epäkaupallinen
  • idea on syrjimätön ja yhdenvertaisuutta edistävä
  • idea voidaan toteuttaa vuoden 2023 aikana

Jouni Nieminen
Kansliapäällikkö  
044 770 2206