Valitse sivu

Päätöksenteko

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 1.10.2020 lukien

Viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa muutoksenhakuajan. Sivulla näkyy viranhaltijan viimeisin päätös, muut päätökset tulevat esiin klikkaamalla viranhaltijan nimikettä.

Kuntalain 140 §:n 2. momentin mukaan kunnan viranomaisen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Viranomaisia ovat myös yksittäiset viranhaltijat, jos kysymys on päätöksestä, johon haetaan muutosta kuntalain mukaan ja johon liittyy kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

Kuntalain 140 §:n 3. momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Päätökset, joihin haetaan muutosta muun kuin kuntalain mukaan, ovat nähtävillä päätöksentekopäivää seuraavana arkipäivänä ao. yksikössä.

Esityslistat ja pöytäkirjat 30.9.2020 saakka

Asiakaspalvelu
Vaihde 
044 770 2200
Virkatie 1, 16600 Järvelä

Päätösten ennakkovaikutusten arviointi

Asiakirjoista perittävät maksut