Valitse sivu

Valmennusohjelma

Päätöksenteon, kokousten ja tiedonhaun sähköistämisen valmennusohjelma on Kärkölän ja Iitin kuntien sekä Orimattilan kaupungin yhteiskehittämishanke. Kehittämishankkeen keskeisimpänä tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa luottamushenkilöiden sähköisen päätöksenteon valmennusohjelma. Valmennusohjelman avulla kunnan luottamushenkilöt ja valmistelusta vastaavat viranhaltijat saavat tarvittavat valmiudet toimia sähköisen päätöksenteon ja sähköisten kokousten prosessien mukaisesti keskeisenä osana kunnan sähköistä hallintoa.

Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa hankepäällikkö Lilli Peltonen. Hanketta ohjaa osallistujaorganisaatioiden edustajista muodostettu ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Kärkölän kunnan kansliapäällikkö Jouni Nieminen, jäseninä ovat Iitin kunnasta hallinto- ja talousjohtaja Jarkko Salonen sekä Orimattilan kaupungista talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen. Hankepäällikkö toimii ohjausryhmän sihteerinä.

Päätöksenteon, kokousten ja tiedonhaun sähköistämisen valmennusohjelma toteutuu vuoden 2021 aikana kestäen kevääseen 2022 saakka. Valmennusohjelma on saanut Valtiovarainministeriön digikannustinrahaa. Digikannustinjärjestelmän tavoitteena on edistää digitalisaatiota, joka tukee kuntien toimintatapojen uudistamista, asiakaslähtöisyyttä ja jonka avulla on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä. Tavoitteena on myös edistää digitalisaatioon liittyvien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteuttamista kuntalähtöisesti sekä kannustaa kuntia yhteistyöhön. Lisätietoja Valtiovarainministeriön kannustinjärjestelmästä luettavissa: https://vm.fi/kuntien-digitalisaation-kannustinjarjestelma

Lilli Peltonen
Hankepäällikkö, vs. kansliapäällikkö 
044 770 2036
Jouni Nieminen
Kansliapäällikkö  
044 770 2206