Valitse sivu

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista poikkeamishakemuksista ja suunnittelutarveratkaisuista päättää Kärkölän ympäristölautakunta. Käsittelymaksut määräytyvät kunnassa hyväksytyn taksan (pdf) mukaisesti.

Ville Partio
Tekninen johtaja, yksityistiet 
044 770 2226

Rakennusjärjestys

Rakennusvalvontataksa

Karttoja

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas
Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2021