Valitse sivu

Rakennusvalvonta

Kärkölän kunta on ottamassa käyttöön sähköisen lupapalvelun. Lupapalvelun osalta sivu on vielä rakenteilla, linkit aktivoidaan palvelun avauduttua.

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista poikkeamishakemuksista ja suunnittelutarveratkaisuista päättää Kärkölän ympäristölautakunta. Käsittelymaksut määräytyvät kunnassa hyväksytyn taksan (pdf) mukaisesti.

Sähköinen lupapalvelu

Sähköisessä lupapalvelussa voit hakea rakennuslupia. Sähköistä lupapalvelua käytetään myös rakennushankkeen tietojen keräämiseen ja hallintaan.

Lupahakemus (linkki tulee toimintaan palvelun avauduttua)

Lupapalvelun käyttöohjeet

Lomakkeet

Selvitys jätevesijärjestelmästä

RH-lomakkeet

Asiakaspalvelu
Vaihde 
044 770 2200
Opintie 2, 16600 Järvelä (väliaikaisesti 15.5.2023 alkaen)
Olli Vilén
Rakennustarkastaja 
044 770 2049
Riitta Hyytiäinen
Ympäristösihteeri 
044 770 2235

Sähköinen lupahakemus
(linkki tulee toimintaan palvelun avauduttua)

Lupapalvelun käyttöohjeet


Rakennusjärjestys

Rakennusvalvontataksa

Karttoja

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas
Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2021