Valitse sivu

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista poikkeamishakemuksista ja suunnittelutarveratkaisuista päättää Kärkölän ympäristölautakunta. Käsittelymaksut määräytyvät kunnassa hyväksytyn taksan (pdf) mukaisesti.

Lomakkeet

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Asiakaspalvelu
Vaihde 
044 770 2200
Virkatie 1, 16600 Järvelä
Riitta Hyytiäinen
Ympäristösihteeri 
044 770 2235
Olli Vilén
Rakennustarkastaja 
044 770 2049

Rakennusjärjestys

Rakennusvalvontataksa

Karttoja

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas
Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2021