Valitse sivu

Erkkilä

Erkkilän metsäiset tontit sijaitsevat haja-asutusalueella lähellä Lappilan kylää. Jos haluat aidosti maalle tässä on tilaisuutesi. Isot tontit takaavat oman rauhan.

Puusto on harvennettu. Kaikille tonteille rakennetaan tie perille. Alueella on yksi mäennyppylä, muutoin tasaista metsämaata. Tonttialueen länsipuolella on kaksi savenottolokia, joista on suunnitteilla tehdä kauniita tekolampia.

Etäisyys Kärkölän keskustaajamaan Järvelään on 8 kilometriä. Lappilaan on matkaa noin 2 kilometriä. Lappilan junaseisakkeelle pyöräilee 10 minuutissa.


OsoiteKortteli/ tonttiPinta-ala m2Rak. oik. m2Hinta €*
LampikujaErkkilä 216 300As.rak + 100m2 tal.rak.17 150 + puusto
Metsä- lammentieErkkilä 313 200As.rak + 100m2 tal.rak.14 050 + puusto
LampikujaErkkilä 415 800As.rak + 100m2 tal.rak.16 650 + puusto
Neliöhinta 1,00 €/m2
*) Tontin kauppahintaan sisältyvät lohkomiskulut (850 €). Kauppahintaan lisätään puuston arvo ja Lampikujan rakennuskulut. Tontin ostajat vastaavat yhteisesti käyttömääriensä suhteessa Metsälammentien ja Lampikujan perusparannus- ja ylläpitokustannuksista. Tonteille ei luvata kunnallista vettä eikä viemäriä.

Kärkölän karttapalvelu
Rakentamisohje
: 1-2 kerroksisia asuinrakennus + maksimissaan 100 k-m2– talousrakennuksia. Rakennuspaikoilla on 2 vuoden rakentamisvelvollisuus. Tonteille on rakennettava vähintään 200 k-m2 talo.

Vuokraus mahdollisuus:
Omakotitontin voi myös vuokrata ja kolmena ensimmäisenä vuotena vuosivuokra on vain 100 €. Tämän jälkeen vuosivuokra on 6 % tontin myyntihinnasta. Tontin voi lunastaa itselleen milloin vain.

Vastaamme mielellämme tontteja, rakentamista tai Kärkölän kunnan palveluita koskeviin kysymyksiin. Tontit on merkitty maastoon ja niihin voi käydä tutustumassa vapaasti. Tulemme mielellään myös esittelemään tontteja paikan päälle.

Erkkilän tontit, Kärkölä
Erkkilän tontteja oikealla
Erkkilän tonttialueen näkymiä
Erkkilässä avautuvaa maisemaa
Matti Skyttä
Kehityspäällikkö 
044 770 2025
Asiakaspalvelu
Vaihde 
044 770 2200
Virkatie 1, 16600 Järvelä

Tulostettava esite

Kärkölän karttapalvelu

Sijaintikartta

Maastokartta (pdf)

Rakennusjärjestys

Rakennusvalvonta

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas
Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2021