Valitse sivu

Elinkeinotoimi

Elinkeinotoimi työskentelee keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena. Elinkeinotoimen kaksi päätoimintoa ovat työllisyydenhoito ja elinkeinopolitiikka.

Työllisyydenhoidosta päävastuussa on elinvoimasuunnittelija Petra Nevalainen. Työllisyyden hoidon päätavoitteina on nuorten työllistyminen, pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy ja vaikeasti työllistyvien tuki. Työllisyystyön tukena toimivat kunnassa myös etsivä nuorisotyöntekijä Sanna Nevalainen, nuorisotoimi ja pajatoiminta (PHHYKY).

Elinkeinopolitiikkaa hoitaa pormestari Markku Koskinen. Toiminnan osa-alueina ovat aloittavien yritysten neuvonta (uusyrityskeskus), yritysten kehityshankkeiden tukeminen, yritysten toimintaedellytysten parantaminen (työvoiman saatavuus), toimitilojen tarjoajien ja tarvitsijoiden opastaminen, kuntaan tulevien yrittäjien ja palveluiden houkuttelu sekä sijoittumisen helpottaminen.

Pyydämme kunnan yrittäjiä tuomaan aktiivisesti esiin erilaiset kehittämistarpeet. Erityisesti työllistymismahdollisuuksien ja toimitilojen osalta toivomme yhteydenottoja.

Matti Skyttä
Kehityspäällikkö 
044 770 2025
Markku Koskinen
Pormestari, elinkeinoasiat 
045 160 4164
Petra Nevalainen
Elinvoimapäällikkö (virkavapaa 1.9.2022-31.1.2023) 
044 770 2212
Sanna Nevalainen
Palveluohjaaja, etsivä nuorisotyö 
044 770 2173