Valitse sivu

Senioripalvelut

Kärkölän kunnassa työskentelee senioriohjaaja. Senioriohjaajan toimenkuvaan kuuluu ikäihmisten hyvinvointia- ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen ja tuottaminen, joka konkreettisesti tarkoittaa monenlaisen virkistystoiminnan järjestämistä, kerhoja, retkiä, tapahtumia ja tiedon välittämistä, sekä ohjausta ja neuvontaa arkisissa asioissa. Senioriohjaaja toimii myös vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä ja pyrkii vaikuttamaan kunnan ikäihmisten palveluihin ja hyvinvointiin liittyviin toimintoihin soten- ja kunnan yhdyspinnoilla.