Valitse sivu

Yhdistystoiminta

Kärkölän kunta tekee tiivistä yhteistyötä kunnassa toimivien yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Yhdistykset tukevat toiminnallaan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla asukkaille tekemistä ja yhdessäoloa. Yhdistykset toimivat yhteistyössä kunnan kanssa järjestäen erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia.

Kunta tukee yhdistysten toimintaa yhdistysavustuksilla sekä tarjoamalla tiloja yhdistysten käyttöön. Yhteistyön säännöllisenä rakenteena toimii keskimäärin kolme kertaa vuodessa järjestettävä yhdistysilta, johon kutsutaan mukaan kaikki paikalliset yhdistys- ja järjestötoimijat sekä kunnan hyvinvointipalveluiden edustus. Yhdistysyhteistyötä koordinoidaan osana kunnan hyvinvointityötä. Kärkölän kunta on nimennyt yhdistysyhteistyöhenkilön, jonka avulla pyritään tehostamaan yhdistysten ja kunnan välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Yhteyshenkilönä toimii Sanna Nevalainen.

Sanna Nevalainen
Palveluohjaaja, etsivä nuorisotyö 
044 770 2173
Petri Käkönen
Sivistysjohtaja  
044 770 2130

Yhdistysavustusten maksukoonti 2021