Valitse sivu

Varhaiskasvatus

Yleistä
Päivähoitolain mukaan alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus kunnalliseen päivähoitoon päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Hoitoajasta sovitaan perhekohtaisesti lapsen hoidon tarpeen mukaan. 6-vuotiailla lapsilla on perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan esiopetukseen.

Päivähoitoa järjestetään päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Päivähoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Kokopäivähoitopaikkaa tulee hakea 4 kk ennen hoidon tarpeen alkamista.

Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on kunta velvollinen järjestämään hoitopaikan alle kouluikäisille lapsille kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Hakeminen
Päivähoitohakemus toivotaan ensisijaisesti toimitettavan sähköisesti, sähköisen hakemuksen löydät täältä.

Päivähoitomaksu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (HE 205/2016 vp). Laissa säädetään mm. lasten päivähoidosta perittävien maksujen määräytymisestä sekä maksujen määräämisen perusteena olevista tuloista.

Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja palvelun tarpeen mukaan. Päivähoitomaksu määrätään pääsääntöisesti vuoden tulokertymästä.

Vuokkoharjun päiväkoti

Kouluntie 18,16600 Järvelä
paivakoti.vuokkoharju(a)karkola.fi

Päiväkoti toimii Vuokkoharjun koulun yhteydessä, omissa tiloissaan. Sijainti tarjoaa hyvät mahdollisuudet retkeilyyn ja liikuntaan.

Toiminta-ajatus:

Haluamme tarjota lapsille kehittävää varhaiskasvatusta turvallisessa ympäristössä päiväkodin arjessa.

Päivähoitomaksulaskuri

Varhaiskasvatussuunnitelma

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma

Varhaiskasvatuspalvelut

Vuokkoharjun päiväkoti

Vaihtoehtoja kunnalliselle päivähoidolle

Kaija Lindén
Varhaiskasvatuksen johtaja, perhepäivähoito 
044 770 2100
Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä
Sari Kaurama
Päiväkodin johtaja 
044 770 2101
Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä
Keltavuokot/vuorohoito/perhepäivähoidon varahoito
 
044 770 2111
Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä
Sinivuokot
 
044 770 2109
Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä
Valkovuokot
 
044 770 2110
Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä
Alppivuokot
 
044 770 2112
Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä
Lapinvuokot
 
044 770 2113
Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä
Kangasvuokot
 
044 770 2114
Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä
Esiopetuksen päivähoito
 
044 770 2115
Keltasiipi, Pormestarinkuja1, Järvelä