Valitse sivu

Tekninen toimi

Tekninen toimi vastaa:

  • Kärkölän Veden toiminnasta verkostoineen
  • Vuokkoharjun lämpölaitoksen toiminnasta
  • asemakaava-alueella olevien teiden kunnossapidosta ja rakentamisesta
  • kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta ja rakentamisesta
  • puistojen, ulkoilu- ja liikunta-alueiden kunnossapidosta ja rakentamisesta
  • maankäytön suunnittelusta
  • kunnan siivous- ja ruokahuoltopalveluista

Palautetta teiden kunnosta voi antaa myös Tienkäyttäjän linjalle (Liikennevirasto). Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tiedotteita

Etelä-Päijät-Hämeen turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma 2018

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2019-2022

Alustava hulevesiturvariskien arviointi, Kärkölä

Vikailmoitukset, päivystys 24 h
 
044 770 2201
Emilia Lehikoinen
Tekninen johtaja 
044 770 2056
Leena Pekkanen
Kiinteistöpäällikkö 
044 770 2148

Ulkoalueiden vikailmoitukset

Tekninen lautakunta:

Esityslistat ja pöytäkirjat
Kokousaikataulut

Ohjeet ja määräykset kaivutöiden suorittamisesta yleisellä alueella

Karttoja