Valitse sivu

HINKU – Hiilineutraalien kuntien verkosto

Kärkölän kunta on liittynyt Hiilineutraalien kuntien verkostoon eli Hinku-verkostoon valtuuston päätöksellä KV 45 § 11.11.2019.

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-foorumia vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

Liittyminen on Kärkölän kunnan vastaus Päijät-Hämeen maakuntaliiton tavoitteeseen päästä Hinku-maakunnaksi. Hinku-maakunnat ja kunnat sitoutuvat yhdessä alueen Hinku-kuntien kanssa vähentämään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Kärkölän kunnassa on jo tehty konkreettisia ilmasto- ja energiatoimia. Kunta on luopunut fossiilisten polttoaineiden käytöstä kiinteistöjen lämmityksessä. Polttoöljyä käytetään vain varavoimana. Kunta käyttää esimerkiksi virastotalon lämmitykseen Koskipower Oy:n tuottamaa biokaukolämpöä ja jakamisesta vastaa Kärkölän Lämpö Oy. Vuokkoharjun kiinteistöjen eli päiväkodin ja entisen koulukiinteistön lämmitysenergia tuotetaan omassa biolämpövoimalassa. Entisen vanhainkodin lämmitys hoidetaan maalämpökaivojen tuottamalla energialla. Kaikessa sähkönkulutuksessaan kunta käyttää Nordic Green Energyn tuottamaa pohjoismaista vesi-, tuuli- ja aurinkosähköä. Katuvalaistusta on muutettu led-valoihin ja sitä työtä jatketaan myös tulevina vuosina.

Hinku-kunnaksi liittyminen edellyttää kuntien energiatehokkuussopimuksen laatimista ja katselmuksia ja niiden kautta saadaan selvitettyä mahdollisia energiansäästöjä. Mukaan tulisi saada myös kuntalaisiaja ja yritykisä.

Päijät-Hämeen liitto on mukana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa kansallisessa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -ilmastohankkeessa. Mukana oleville alueille laaditaan muun muassa ilmastonmuutoksen hillinnän tiekartat. Tätä työtä varten on perustettu Päijät-Hämeen alueellinen ilmasto- ja energiayhteistyöryhmä, jossa Kärkölän kunta on mukana.