Valitse sivu

Ympäristönsuojelumääräykset

Kärkölän kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.2.2018. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, paikalliset erityisolosuhteet huomioon ottavia, kuntalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Kunnanvaltuusto voi antaa määräykset joko koko kuntaa tai vain sen osaa koskevina. Määräyksiä voidaan antaa vain muusta kuin ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraisesta tai ilmoituksenvaraisesta toiminnasta.

Kärkölän kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan ympäristönsuojelumääräykset 11.12.2017 § 75. Määräyksiä on annettu mm.

  • jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella; ympäristönsuojelumääräyksillä kunta on jaettu vyöhykkeisiin, joilla on erilaiset jäteveden puhdistusvaatimukset,
  • ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesun rajoittamisesta,
  • erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjunnasta,
  • jätteiden käsittelystä kiinteistöllä,
  • öljysäiliöiden tarkastuksista
  • jätteiden poltosta.

Vesistöjen rannoilla olevat 100 metrin vyöhykkeet löytyvät SYKE:n sivustolta.

Johanna Sallmén
Ympäristösihteeri 
044 770 2203

Ympäristönsuojelumääräykset (pdf)

Tarkkana siellä pohjavesialueella!

Pohjavesialuerajaukset
(Ympäristöhallinto)
Pohjavesialueiden rajaukset on hyvä tarkistaa kunnasta ennen toimenpiteiden suunnittelua.