Valitse sivu

Kärkölän Vesi

Kärkölän Vesi on kunnan omistama itsenäinen tulosyksikkö.

Vesilaitokseen voi liittyä Järvelän, Kirkonkylän, Lappilan ja Marttilan alueella.

Kärkölän Vedellä on kolme vedenottamoa ja yksi jätevedenpuhdistamo.

Vedenottamoilta vesijohtoverkostoon toimitettava talousvesi on puhdasta pohjavettä. Korinlähteen vedenottamolla käytetään kalkkikivisuodinta, jolloin veteen ei tarvitse lisätä veden pH:ta tasaavia kemikaaleja.

Vesilaitoksen toimintaa ja veden laatua valvoo Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, joka ottaa vähintään neljä kertaa vuodessa vedenottamoilta raakavesinäytteen ja tutkii sen talousvesikelpoisuuden. Verkostoon lähtevän veden näyte otetaan yhden kerran vuodessa. Myös Kärkölän Vesi valvoo veden laatua verkoston eri osissa omavalvontasuunnitelman mukaan.

Kärkölän Vedellä on yli 1300 liittymää ja arviolta n. 3300 kuluttajaa. Vettä kulutetaan verkoston alueella keskimäärin n. 700 m³/vrk ja jätevettä johdetaan puhdistamolle n. 900 m³/ vrk.

HÄIRIÖILMOITUKSET veden määrässä tai laadussa tulee ilmoittaa:

  • työaikana vesihuoltolaitoksen käyttömestari Henri Häsä 044 770 2293, henri.hasa(a)karkola.fi
  • iltaisin ja viikonloppuisin kunnan päivystysnumeroon 044 770 2201

Henri Häsä
Vesihuoltolaitoksen käyttömestari 
044 770 2293
Vikailmoitukset, päivystys 24 h
 
044 770 2201

Kärkölän Veden yleiset toimitusehdot

Valtion vesihuoltohanke – Siirtoviemäri Järvelästä Herralaan 2015 – 2016
Tutustu karttaan

vesikoulu

Pytty-kampanja
Kertausta siitä, mitä pyttyyn ei sovi laittaa